Pressmeddelanden från Umeå universitet

Två forskare vid Umeå universitet får Wallenberg Scholars

[2010-06-01] Professorerna Pernilla Wittung-Stafshede och Helena Edlund tilldelas, tillsammans med tio forskare i Sverige, vardera 15 miljoner kronor inom programmet Wallenberg Scholars.

Wallenberg Scholars är ett program som avser att stödja och stimulera några av de mest framgångsrika forskarna vid svenska universitet.

– Jag är väldigt stolt och glad, både för Helenas och för Pernillas skull, men också för Umeå universitet. I fjol fick Lars Nyberg ta emot samma utmärkelse. Umeå universitet har nu haft tre forskare bland de totalt tjugo som fått ta del av programmet, vilket är ett bevis på att forskningen vid universitetet håller hög klass, säger Marianne Sommarin, vicerektor för forskning.

Pernilla Wittung-Stafshede är professor i biologisk kemi. Henens forskning är fokuserad på proteinveckning. Sjukdomar som Alzheimer, Parkinsons, Skelleftesjukan men även vissa cancerformer uppstår för att proteiner i cellerna börjar vecka sig på ett felaktigt sätt eller för att de binder till andra proteinkedjor eller metalljoner.

– Jag är överraskad, glad, hedrad, stolt och chockad över detta. Detta är en enorm grej att få. Jag är också mycket tacksam mot Umeå universitet som har gett mig en så bra start i Sverige. Nu har jag möjlighet att skapa en forskningsmiljö värdsklassnivå runt proteiners veckning och bindning. Jag kan också exploatera nya spännande samarbeten och testa vilda idéer med stor frihet, säger en mycket glad Pernilla Wittung-Stafshede.

Helena Edlund är professor i molekylär utvecklingsbiologi. Hennes forskning är koncentrerad på bukspottskörteln, en körtel som är nyckeln till vår förståelse av varför och hur diabetes uppkommer. Helena, som är en av världens ledande utvecklingsbiologer, har tidigare studerat hur bukspottskörteln med de livsviktiga insuliproducerande betacellerna bildas men har på senare tid mer och mer fokuserat på kopplingen mellan fetma och diabetes.

– Det är fantastiskt roligt och hedrande att få detta erkännande men samtidigt lite omtumlande. Det är alltid välkommet med pengar till forskningen men till skillnad mot anslag man söker för ett visst ändamål så innebär Wallenberg Scholars större frihet vilket gör att man vågar satsa på även på högriskprojekt. För min del så innebär det bland annat att jag kan satsa fullt ut på ett för oss nytt spår inom diabetesforskningen.

Läs mer om Pernilla Wittung-Stafshedes forskning
Läs mer om Helena Edlunds forskning

Pressbilder

Kontaktpersoner:
Pernilla Wittung-Stafshede
E-post: pernilla.wittung@chem.umu.se
Tel: 090-786 53 47
Mobil: 0730-34 51 41

Helena Edlund
E-post: helena.edlund@ucmm.umu.se
Tel: 090-785 44 29
Mobil: 070-6739986

Marianne Sommarin, vicerektor
Tel: 090-786 60 30
Mobil: 070- 662 38 74
E-post: marianne.sommarin@adm.umu.se

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har utsett följande övriga forskare inom programmet Wallenberg Scholars:
• Mats Alvesson, professor i företagsekonomi, Lunds universitet
• Olle Eriksson, professor i teoretisk fysik, Uppsala universitet
• Patrik Ernfors, professor i vävnadsbiologi, Karolinska Institutet
• Olle Inganäs, professor i biomolekylär och organisk elektronik, Linköpings universitet
• Kurt Johansson, professor i matematik, Kungl. Tekniska högskolan
• Jens Nielsen, professor i mikrobiell bioteknik/systembiologi, Chalmers tekniska högskola
• David A. Wardle, professor i jord- och växtekologi, Sveriges Lantbruksuniversitet
• Per Ahlberg, professor i evolutionär organismbiologi, Uppsala universitet

Varje utsedd forskare får ett femårigt fritt disponerbart stöd till sin forskningsverksamhet om 3 miljoner kronor per år. Avsikten är att de utvalda forskarna ska kunna arbeta med en högre ambitionsnivå, med mindre belastning att söka externa forskningsmedel, för att få ett ännu bättre internationellt genomslag för sin forskning och en möjlighet att satsa på djärvare och mer långsiktiga projekt.

Mer om Wallenberg Scholars

Redaktör: Carina Dahlberg
Tel: 070-621 33 68

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid133116


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Prenumerera på nyheter i RSS-format

Nyheter från Umeå universitet – om forskning, utbildning, samverkan, för alumner etc. – finns också som RSS-flöden:RSS-länkar