Pressmeddelanden från Umeå universitet

Umeå universitet – rankat som ett av världens främsta lärosäten

[2012-10-04] Umeå universitet tillhör världens 250-275 främsta universitet enligt Times Higher Education World University Ranking.

THE World University Rankings 2012-13

– Resultaten är glädjande, särskilt med tanke på att Times Higher Educations rankninglista tillhör de mest tillförlitliga. Att komma bland de 250-275 främsta universitetet av de tusentals lärosäten som deltar måste sägas vara ett mycket gott betyg, säger Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet.

Times Higer Education World University Ranking rankar världens 400 främsta lärosäten. Rankningen är baserad på 13 kriterier om undervisning, forskning, antal citeringar, industriinkomst samt internationalisering. Det kriterium som Umeå universitet får högst poäng på handlar om forskningens inflytande, det vill säga antalet citeringar som Umeå universitets forskare får för sina publicerade artiklar. Detta är också det kriterium som är det mest utslagsgivande eftersom det viktas högst.

I toppen av rankninglistan återfinns framför allt universitet från USA och några från Storbritannien. California Institute of Technology intar förstaplats, University of Oxford och Stanford University får en delad andra plats.

Totalt finns tio svenska lärosäten med på rankninglistan. Umeå universitet intar en åttonde plats bland dessa. I topp, på plats 42, återfinns Karolinska Institutet.

När Times Higher Education tidigare i år listade unga universitet med lovande utsikter intog Umeå universitet plats 23 i världen, och blev därmed det bästa svenska och skandinaviska lärosätet.

Times Higer Education World University Ranking

Redaktör: Karin Wikman

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid199109


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Prenumerera på nyheter i RSS-format

Nyheter från Umeå universitet – om forskning, utbildning, samverkan, för alumner etc. – finns också som RSS-flöden:RSS-länkar