Pressmeddelanden från Umeå universitet

Umeåbaserad infrastruktur får unik EU-status

[2014-09-08] Projektet SHARE undersöker hälsa, åldrande och pensionering i Europa. Nu har den svenska delen av projektet, som leds från Umeå universitet, fått en unik EU-status och blivit fullvärdig medlem i den första certifierade europeiska forskningsinfrastrukturen.

– Detta ger oss stora möjligheter att bidra till forskningen om äldres levnadsvillkor i Europa, säger professor Gunnar Malmberg vid Umeå universitet som tillsammans med docent Mikael Stattin leder svenska SHARE.  

För att bygga upp, förbättra och underhålla internationellt jämförbara forskningsdata går utvecklingen alltmer mot samordning av forskningsinfrastruktur. EU-kommissionens initiativ för att underlätta uppbyggnaden av gemensam europeisk infrastruktur är det juridiska ramverket European Research Infrastructure Consortium (ERIC).

Projektet SHARE startade 2002 och bygger på upprepade intervjuer om levnadsförhållanden med mer än 85 000 personer över 50 år, i Sverige och 20 andra europeiska länder. År 2011 blev SHARE den första forskningsinfrastruktur som i stenhård konkurrens fick status som en European Research Infrastructure Consortium (ERIC). Nu har också den svenska delen av projektet fått medlemskap i SHARE-ERIC.

– Medlemskapet stärker Umeå universitets forskning om den åldrande befolkningen – en av vår tids stora samhällsutmaningar. Dessutom ger det universitetet en framträdande position i den internationella jämförande samhällsforskningen, säger rektor Lena Gustafsson.

Vetenskapsrådet har 2012 gett SHARE status som nationell forskningsinfrastruktur.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Gunnar Malmberg, professor vid Centrum för befolkningsstudier och Institutionen för geografi och ekonomisk historia, Umeå universitet.
Telefon: 090-786 5246
E-post: gunnar.malmberg@umu.se

Mikael Stattin, docent vid Sociologiska institutionen, Umeå universitet
Telefon: 090-7865714
E-post: mikael.stattin@soc.umu.se

Läs mer:

www.share-project.orgwww.cors.se

Redaktör: Karin Wikman

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid239189


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Prenumerera på nyheter i RSS-format

Nyheter från Umeå universitet – om forskning, utbildning, samverkan, för alumner etc. – finns också som RSS-flöden:RSS-länkar