Umeåforskares projekt får medel från Vetenskapsrådet

[2017-12-18] Under december månad har tre forskare och forskningsprojekt vid Umeå universitet beviljats forskningsmedel från Vetenskapsrådet.

Arkan Sayed-Noor, som är universitetslektor/överläkare vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Enheten för ortopedi, beviljas 4,4 miljoner kronor över tre år för klinisk behandlingsforskning. Projektet Halvprotes versus omvänd protes vid behandling av axelfrakturer. En multicenter randomiserad studie handlar om att hitta bästa möjliga behandling för äldre människor med felställda axelfrakturer.

Forskningsprojektet Orsakssamband och nydanande riskbedömning för personcentrerad prevention och kontroll av hjärtkärlsjukdomar, som leds av professor Nawi Ng vid Enheten för epidemiologi och global hälsa, får 2,4 miljoner kronor över tre år. Läs mer om forskningsprojektet.

Solbritt Rantapää Dahlqvist, professor i reumatologi vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin är medsökande i forskningsprojektet Prediktion och prevention vid reumatoid artrit: från riskuppskattning till terapeutisk intervention (PREVENT RA): Projektet får 17 miljoner kronor över tre år från VRs fond för klinisk behandlingsforskning. Huvudsökande i projektet är Anca Catrina vid Karolinska Institutet. Läs mer om utdelningarna.

Se även nyhet från 12 december om beviljade forskningsmedel från Vetenskapsrådets fond för utvecklingsforskning.

För mer information, vänligen kontakta:

Arkan Sayed-Noor, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Enheten för ortopedi
E-post: arkan.sayed-noor@umu.se

Nawi Ng, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Enheten för Epidemiologi och global hälsa
Telefon: 090-786 6393
E-post: nawi.ng@umu.se

Solbritt Rantapää Dahlqvist, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Telefon: 090-785 17 29
E-post: solbritt.rantapaa.dahlqvist@umu.se

Redaktör: Daniel Harju

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid289067


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Prenumerera på nyheter i RSS-format

Nyheter från Umeå universitet – om forskning, utbildning, samverkan, för alumner etc. – finns också som RSS-flöden:RSS-länkar