Ung forskare får Umeå kommuns vetenskapliga pris

[2012-04-03] Umeå kommuns vetenskapliga pris på 50 000 kronor går i år till Joacim Rocklöv, universitetslektor vid Umeå universitet. Han får priset för sina insatser inom hälso- och miljöforskning.

I motiveringen för utmärkelsen står bland annat att Joacim Rocklöv representerar Umeå på ett lysande sätt både nationellt och internationellt, att han är en synnerligen produktiv forskare, en inspirerande föreläsare och en god pedagog.

Hur påverkar klimatförändringar hälsa?

Joacim Rocklöv utvecklar i sin forskning modeller för att ta reda på vilka konsekvenser klimatförändringar får för hälsan. Han medverkar bland annat i ett stort EU-finansierat forskningsprojekt som fokuserar på hur klimatförändringar och den ökade globaliseringen påverkar spridningen av infektionssjukdomen denguefeber. Rocklövs deltagande ska resultera i ett webbaserat verktyg som kan användas för att bedöma riskerna för introduktion och spridning av sjukdomen i Europa. Han ska även utveckla ett varningssystem för att motverka epidemisk smittspridning av denguefeber i Sri Lanka.

Förbereder klimatrapport

Parallellt med sitt arbete vid Umeå universitet har Joacim Rocklöv forskningsuppdrag för WHO och är dessutom en av de forskare som förbereder FN:s klimatrapport som ska presenteras 2014.

Disputerade 2010

Joacim Rocklöv är född 1979 i Horn i södra Östergötland och är utbildad inom matematik och matematisk statistik vid Göteborgs och Umeå universitet. År 2010 disputerade han vid Umeå universitet där han numera arbetar som universitetslektor vid avdelningen för epidemiologi och global hälsa.

Uppmuntra unga forskare
Syftet med priset är att uppmuntra och ekonomiskt stödja unga lovande forskare inom miljö, kommunal ekonomi och kultur vid Umeå universitet. Priskommittén består av representanter från Umeå kommun och samtliga fakulteter vid Umeå universitet. Priset delas ut vid universitetets vårpromotion lördag 2 juni.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Joacim Rocklöv
Telefon: 090-7851295
Mobil: 070-6361635
E-post: joacim.rocklov@envmed.umu.se


Bilden: Joacim Rocklöv, universitetslektor och forskningsledare vid Umeå universitet.
Foto: Mattias Pettersson

Redaktör: Karin Wikman

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid186814


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Prenumerera på nyheter i RSS-format

Nyheter från Umeå universitet – om forskning, utbildning, samverkan, för alumner etc. – finns också som RSS-flöden:RSS-länkar