Umeå universitet i sociala medier

Umeå universitet har ett antal – mer eller mindre officiella – kanaler i bloggosfären, twitter, på Facebook och You Tube, både för att lyfta fram nyheter om forskning, utbildning och samverkan, och för att möjliggöra en dialog med studenter, alumner, allmänhet och andra intresserade.

Policy för sociala medier

Umeå universitets Policy för användning av sociala medier med Umeå universitet som avsändare tar även upp regler för kommentarer, arkivering m.m. Läs mer om sociala medier på vårt intranät, Aurora

Bloggar

Umeå universitet har sedan våren 2011 en "bloggportal",
som bland annat erbjuder: Aktum Online – med personalbloggenForskarbloggenLedningsbloggen

Ett urval andra bloggar från verksamheten:

Studies AbroadThe HUMlab blogI miljöövervakningens tjänstInteraction Design Umeå Umeå Lunar Venture

Mikrobloggar (Twitter)

Twitter (svensk) – twitter.com/umeauniversitet + #umeauniversitet
Twitter (engelsk) – twitter.com/umeauniversity + #umeauniversity

Humanistiska fakulteten– twitter.com/HumanioraUmu
Medicinska fakulteten – twitter.com/medfak_umu
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten – twitter.com/TeknatUmu

Arcum – twitter.com/arcum_umu
Bildmuseet – twitter.com/bildmuseet
Bio4Energy – twitter.com/Bio4Energy
Digsum – twitter.com/digsum_umea
Estetiska ämnen –  twitter.com/Estetumu
FairTax – twitter.com/FairTaxEU
Handelshögskolan – twitter.com/USBE_UMU
Humlab – twitter.com/HUMlab
Icelab – twitter.com/IceLab_umea
Institute of Design – twitter.com/umeadesign
Omvårdnad – twitter.com/Omvardnad
Rum för lärande – twitter.com/Rumforlarande
Språkstudier – twitter.com/Sprakstudier
Umeå Biotech Incubator – twitter.com/UmeaBiotechIncu
Umeå Global Health – twitter.com/UCGHR

Facebook, Google, Instagram, Linkedin och andra nätgemenskaper

Facebook (svensk) – www.facebook.com/umeauniversitet
Facebook (engelsk) – www.facebook.com/UmeaUniv

Google (svensk – Umeå universitet
Google (engelsk) –  Umeå university

Instagram – Umeauniversitet + hash-taggarna #umeauniversitet, #tankumea och #umu50

Linkedin:

University Page –  www.linkedin.com/edu/school?id=17108
Company Page – www.linkedin.com/company/umea-university
Gruppen Umeå University Alumniwww.linkedin.com/groups/38378

Ett urval andra sidor (pages) på Facebook

BildmuseetBuddy Programme (eng) Centre for Environmental an Resource Economics – Cere (eng)Handelshögskolan / USBEIT Management Group Restauranghögskolan Teknisk-naturvetenskaplig fakultetUmeå University – Studies Abroad

Offentliga grupper på Facebook

Humlab

Film och strömmande video

Bambuser – bambuser.com/channel/UmeaUniversitet
Bambuser, Designhögskolan – Umeå insitute of Design

Youtube – www.youtube.com/umeauniversitet
Humlab på Youtube – www.youtube.com/HUMlab

Umeå universitet på Vimeo – www.vimeo.com/umu
Arkitekthögskolan – www.vimeo.com/arch
Designhögskolan  – www.vimeo.com/uid
Psykologi – vimeo.com/psykologi


Kontaktpersoner, sociala medier

Kommunikationsenheten

komm@umu.se

Redaktörer

David Meyers, webbredaktör (eng), Facebook (sv), Twitter, LinkedIn

John Molander, marknadsförare, Facebook (eng)

Jessica Bergström Grahn, alumnkommunikation, LinkedIn

Sofia Wiesler, studentkommunikatör (tjl), svenska Facebook, Instagram

Ulrika Bergfors Kriström
Instagram