Arbetsmiljö

"Umeå universitet ska vara en arbetsplats som präglas av respekt för och tillit till individen samt vara säker och utvecklande för anställda och studenter. Vi ska bedriva ett aktivt arbete med säkerhet och riskhantering för att skapa en hållbar och trygg miljö för både medarbetare och studenter samt värna om materiella och immateriella värden" (ur Arbetsmiljöpolicy från 1999).

Vem ansvarar för arbetsmiljön?

Regler och riktlinjer inom arbetsmiljöområdet


Sidansvarig: Personalenheten

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Arbetsmiljösamordnare
Psykosocial arbetsmiljö:

Jeanette Lövqvist

Anna Mothander

Lars Mähler

Marguerite Olofsson

Rehabilitering:

Christer Åkerberg

Arbetsmiljösamordnare
Fysisk arbetsmiljö:

Carolin Johansson

Säkerhet:

Jörgen Sandström

Lisa Redin