Till umu.se

Arbetsmiljöarbete

Umeå universitet ska vara en arbetsplats som präglas av respekt för och tillit till individen samt vara säker och utvecklande för anställda och studenter. Vi ska bedriva ett aktivt arbete med säkerhet och riskhantering för att skapa en hållbar och trygg miljö för både medarbetare och studenter samt värna om materiella och immateriella värden

Umeå universitet tecknade i juni 2013 ett nytt lokalt kollektivavtal för samverkan. Parterna har slutit detta avtal med stöd av det centrala kollektivavtalet Samverkan för utveckling 1997-09-22. Syftet med avtalet är att främja dialog, delaktighet och en god arbetsmiljö.


Sidansvarig: Marguerite Olofsson
2014-01-16

Utskriftsversion

Arbetsmiljökommittén

Mötestider våren 2014

Onsdag 12 februari
09.00 - 12.00

Tisdag 17 juni
09.00 - 12.00

Arbetsmiljöombud

Grundutbildning för nya arbetsmiljöombud ges i regel vid ett tillfälle per år. Här nedan kan du se exempel på vad den tvådagars utbildningen innehåller

Nomineringsblankett arbetsmiljöombud

Arbetsmiljölagen

Arbetsmiljöorganisation

Nätverksträffar för arbetsmiljöombud

Återkommer med datum för nätverksträffar våren 2014

Arbetsmiljöombud för studenter

Som huvudstuderandearbetsmiljöombud - HSAMO - har man till uppgift att hålla sig kunnig om arbets- och studiemiljöförhållanden inom sitt verksamhetsområde ur social, psykisk och fysisk synvinkel.

Länk till HSAMO

Kontaktinformation

Arbetsmiljösamordnare
Psykosocial arbetsmiljö:

Marguerite Olofsson

Arbetsmiljösamordnare
Fysisk arbetsmiljö:

Carolin Johansson

Säkerhet:

Jörgen Sandström