Fakultetsaudit

Fakultetsaudit är en form av kollegial utvärdering där en fakultets utbildningsverksamhet utvärderas av kollegor från andra fakulteter. Auditen är en del av Umeå universitets kvalitetssystem för utbildning på grund- och avancerad nivå.

Studenter i grupparbete.Auditen genomförs för att både säkra utbildningsorganisationen och utveckla stödet på fakultetsnivå för utbildning på grund- och avancerad nivå. Syftet är att både utvärderade och utvärderarna ska ges nya kunskaper och perspektiv som kan bidra till verksamhetens utveckling.

Arbetssättet innebär att ett antal kollegor från andra fakulteter och på olika nivå, från dekan till student, granskar befintliga beslut och styrdokument och därefter under en dag genomför intervjuer för att få en bild av genomförande, förankring och resultat av kvalitetsarbetet.

En första audit genomfördes vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet under våren 2008. Humanistiska fakulteten utvärderades hösten 2014, som en pilot i det nya kvalitetssystemet.

Kommande audits:

2016 – Teknisk naturvetenskaplig fakultet
2017 – Lärarhögskolan
2018 – Förvaltningsenheter/UPL/UB
2019 – Samhällsvetenskaplig fakultet
2020 – Medicinsk fakultet
2021 – Humanistisk fakultet