Till umu.se

Uppföljning av Studentkårsskrivelsen

Vart tredje år skriver studentkårerna gemensamt en skrivelse som åskådliggör återkommande universitetsövergripande problem som studenter vänt sig till kårerna för att få hjälp med.

Studenter i grupparbete.Studentkårsskrivelsen aktualiserar områden att särskilt arbeta vidare med både på universitetsövergripande- och fakultetsnivå. Uppföljning av Studentkårsskrivelsen är en del i Umeå universitets kvalitetssystem för utbildning på grund och avancerad nivå.

I samråd med studentkårerna väljs ett antal områden ut från studentkårsskrivelsen att särskilt arbeta vidare med för att utveckla kvaliteten i utbildning samt uppföljning av föregående studentkårsskrivelses åtgärdsplan.

Studentkårsskrivelsen 2016

Studentkårsskrivelsen 2013

Uppföljning år 2014 av studenkårsskrivelsen 2013

Uppföljning år 2015 av studenkårsskrivelsen 2013