Utvärdering av kurser

Det är viktigt att ta tillvara studenternas synpunkter på de kurser som ges vid Umeå universitet. Utvärdering av kurser utförs för att säkra och utveckla utbildningskvaliteten. Studenter, kursansvariga samt andra lärare är delaktiga i detta kvalitetsarbete. Utvärdering av kurser är en del i Umeå universitets kvalitetssystem för utbildning på grund och avancerad nivå.

Bild på studenter som antecknar.Kursutvärderingar genomförs regelbundet vid slutet av varje kurs vid universitetet. Kursansvarig, eller motsvaraande, ansvarar för att rapportering utformas i enlighet med rektors beslut och fakulteternas/LH handläggningsordningar.

Redovisningen utgör underlag för institutionens verksamhetsberättelse och verksamhetsplan samt för dialoger inom utbildningsprogram och med fakultetsledning. Återkoppling av kursutvärderingars resultat ska göras till de studenter som genomfört utvärderingen samt de studenter som läser kursen nästa gång.

Se handläggningsordning för Kursutvärderingar – genomförande och ansvar (Dnr: 500-1022-13) samt respektive fakultets/LH handläggningsordning.