Till umu.se

Utvärdering av utbildningsprogram

Vid Umeå universitet utvärderas utbildningsprogram kontinuerligt. Syftet är att ta tillvara studenters och lärares erfarenheter för att nå utbildningsmålen och utveckla utbildningen. Alla studenter ska under sin studietid ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på utbildningsprogrammet som helhet. Utvärdering av utbildningsprogram är en del i Umeå universitets kvalitetssystem för utbildning på grund och avancerad nivå.

Bild på studenter.Det är viktigt att ta tillvara studenters och lärares erfarenheter för att nå utbildningsmålen och utveckla utbildningen men även att säkerställa att progression och generiska färdigheter uppnås och att internationalisering och samverkan med omgivande samhälle behandlas. Rapporteringen utgör underlag för verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för utbildningsprogram. Resultaten återkopplas till programrådet och studenterna för det aktuella utbildningsprogrammet.

Se handläggningsordning för Kursutvärderingar – genomförande och ansvar (Dnr: 500-10-22-13) samt respektive fakultets/LH handläggningsordning.