Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för utbildningsprogram

Verksamhetsberättelse, VB, och verksamhetsplan, VP, för program vid Umeå universitet bidrar till fortsatt kvalitetsutveckling. VB/VP är en del i Umeå universitets kvalitetssystem för utbildning på grund och avancerad nivå.

Bild på studenter vid dator.VB och VP för utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå syftar till att ge uppföljning och fortsatt kvalitetsutveckling . VB/VP utgör underlag för kvalitetsystemets aktiviteter ”Programutvärdering med kollegial granskning” samt ”Extern utvärdering av yrkesprogram och generella examina på grund- och avancerad nivå”.