Uppföljning av delmål

Universitetsstyrelsen beslutade den 6 november 2012, i och med fastställande av Verksamhetsplan 2013-2015 och budget år 2013, att en årlig uppföljning av fastställda delmål ska ske under perioden 2013–2015 och att det är rektor som ansvarar för den uppföljningen. (Dnr UmU 100-1111-12).

Den första uppföljningen, som utfördes under våren 2014, var enligt anvisningarna mer inriktad på hur arbetet med verksamhetsplanen fortskred än att vara strikt resultatorienterad. Bakgrunden till detta var den korta tiden mellan beslut om fastställande av mål och den första uppföljningen.

Uppföljning av delmålen för år 2014 beslutades av rektor 2015-03-31 (Dnr: UmU 200-1111-12) och uppföljningen för år 2015 beslutades 2016-06-28 (Dnr: FS 1.3.1-1173-16)

Uppföljning av delmål 2014

Beslut av rektor- Uppföljning av delmål 2014Humanistisk fakultetMedicinsk fakultetSamhällsvetenskaplig fakultetTeknisk Naturvetenskaplig fakultetLärarhögskolanUniversitetgemensamma delmål

Uppföljning av delmål 2015

Beslut av rektor- Uppföljning av delmål 2015Humanistisk fakultetMedicinsk fakultetSamhällsvetenskaplig fakultetTeknisk Naturvetenskaplig fakultetLärarhögskolanUniversitetgemensamma delmål


Sidansvarig: Daniel Andersson

Utskriftsversion

Norra skenet med Samhällsvetarhuset i bakgrunden

Bild: Mattias Pettersson

Kontaktinformation

Akademisekreterare
Daniel Andersson
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samverkanshuset, plan 6, Universitetstorget 4

Tel:  090-786 99 11

Fax:  090-786 66 62

Kontaktformulär