Till umu.se

Använda webbplatsen

Dropdown-menyerna för våra huvudområden Forskning, Utbildning, Samverkan samt Om universitetet används för den övergripande navigeringen på webbplatsen.

För att hitta "längre ned" i strukturen används navigeringen i vänsterspalten (som visas på alla sidor utom startsidan); som mest med tre ytterligare nivåer.

Webbkartan ger dig en översikt över hur webbplatsens innehåll är strukturerat.

Ladda ner filer

Nedan listas vilka filformat som finns på www.umu.se.

Pdf

För att kunna läsa pdf-filer måste du ha ett program som heter Adobe Reader. Det är gratis och du kan ladda ner det från Adobes webbplats.
Adobe Acrobat Reader för Windows, Mac och Linux

Mac-användare kan lika gärna använda det förinstallerade programmet Förhandsvisning.

Word

För att kunna läsa word-filer kan du använda ett program som heter Word Viewer, om du inte har Word installerat. Det är gratis och du kan ladda ner det från Microsofts webbplats. Word Viewer för Windows

Mac-användare (som saknar Word) kan öppna och läsa Word-filer med hjälp av förinstallerade programmet Textredigerare eller Pages, som kan köpas i Mac App Store.

Excel

För att kunna läsa excel-filer måste du ha ett program som heter Excel Viewer, om du inte har Excel installerat. Det är gratis och du kan ladda ner det från Microsofts webbplats.Excel Viewer för Windows

Mac-användare som inte har Word kan använda programmet Numbers, som kan köpas i MAc App Store.

PowerPoint

För att kunna läsa powerpoint-filer måste du ha ett program som heter PowerPoint Viewer, om du inte har PowerPoint installerat. Det är gratis och du kan ladda ner det från Microsofts webbplats.PowerPoint Viewer för Windows

Mac-användare som inte har PowerPoint kan använda programmet Keynote, som kan köpas i Mac App Store.


Arbetsrum Konsthögskolan

Bild: Mattias Pettersson