Upphovsrätt - bilder

Bildrättigheter

Umeå universitet har särskilda avtal om hur bilder får nyttjas på våra webbplatser och tryck – men det är alltid den enskilde fotografen som har upphovsrätten. Fotografens namn ska alltid anges vid publicering av bilder, även pressbilder.

Enligt nuvarande ramavtal har universitetet fri nyttjanderätt till bilderna – men enbart för användning i universitetets egen kommunikation, i tryck och på webb. Bilder får inte "ges bort" till tredje part, med två undantag: pressbilder och Umeå kommun, som får använda våra bilder i gemensam marknadsföring.

Vid publicering på webb krävs dock att dessa har ordnat eget samtycke enligt PUL i de fall personer förekommer på bilderna (universitetets samtycke gäller bara för universitetet). 

Förutom universitetets institutioner och enheter omfattas också universitetets dotterbolag och stiftelser samt studentkårerna av nyttjanderätten till bilderna. Dotterbolagen, stiftelserna och kårerna är dock inte bundna av att nyttja de fotografer som upphandlats.

Tredje part har inte rätt att fritt använda bilder på någon av Umeå universitets webbplatser. Den som önskar kontakt med någon av våra fotografer eller köpa nyttjanderätt till bilder från våra webbplatser hittar kontaktuppgifter i högerspalten – eller kan kontakta Kommunikationsenheten eller Print & Media.

Upphovsrätt - texter

Texter publicerade på www.umu.se får citeras och vidareförmedlas med angivande av källa: Umeå universitets webbplats www.umu.se.

Texterna får inte användas i kommersiellt syfte eller på sätt som kan skada universitetet utan tillstånd från Umeå universitet.

Grafisk profil

Den grafiska profil som används på Umeå universitets webbsidor får inte kopieras och användas för att presentera webbsidor som inte publiceras av Umeå universitet.

Den grafiska profilen får ej heller användas eller kopieras för användning i egen webbserver eller eget webbpubliceringssystem utan tillåtelse från Kommunikationsenheten.

För rådgivning och praktiska frågor om Umeå universitets grafiska profil och profilelement, kontakta Kommunikationsenheten.


Relaterade länkar

Kommunikationsenheten