Till umu.se

Uppgifter om Umeå universitet

Postadress:
Umeå universitet
901 87 Umeå

Tel: 090-786 50 00
Texttel: 090-786 59 00

Fax: 090-786 99 95

E–postadress: umea.universitet@umu.se

Besöksadress: Petrus Laestadius väg

Organisationsnummer: 202100-2874

Registreringsnummer för mervärdesskatt SE202100287401