Till umu.se

Regelverket vid Umeå universitet

På dessa sidor publiceras universitetsgemensamma regeldokument. De beslut som fattats av universitetsstyrelse eller rektor och vars syfte är att styra organisationens verksamhet på visst sätt.

Struktur

Enligt beslut av rektor ska det finnas en gemensam struktur och hantering  av universitetsgemensamma regelverk (styrdokument) vid Umeå universitet. Alla regelverk ska enligt detta beslut definieras enligt någon av följande dokumenttyper: Policy, Plan, Regel samt Handläggningsordning. 

Handläggning

Vid revidering och upprättande av nya universitetsgemensamma regelverk ska dessa publiceras på dessa sidor. Alla regelverk ska senast fem år efter fastställandet granskas på nytt. Ansvarig är den enhet som handlagt det ursprungliga dokumentet.

Mer information om handläggning och ansvar för regelverket vid Umeå universitet

Regelsamling för utbildning på grund- och avancerad nivå

Från och med augusti 2013 ersätter webbplatsen Regelverket vid Umeå universitet webbsidorna Regelsamling för utbildning på grund- och avancerad nivå.

Förändringen är föranledd av organisatoriska skäl samt för att tydliggöra och samla det universitetsgemensamma regelverket vid Umeå universitet på ett ställe.

Regelverksgrupp

Regelverksgruppen företräds av de förvaltningsenheter som ansvarar för majoriteten av Umeå universitets centrala regeldokument. Gruppen fungerar som referensgrupp till akademisekreteraren vid utvecklande och underhåll av regelverket samt övervakar det område i regelverket som denne representerar. Respektive enhetschef utser medlem.

Samordnare och redaktör: Daniel Andersson

Huvudgrupp Enhet Ansvarig
Organisation Universitetsledningens kansli
Planeringsenheten
Chatarina Wiklund
Daniel Andersson
Ekonomi Ekonomienheten Kristina Strindlund
Personal Personalenheten

Ann-Christin Edlund

Lokaler, miljö och IT Lokalförsörjningsenheten Jörgen Sandström
Utbildning och forskning Studentcentrum
Planeringsenheten
Annica Höglund
Ester Roos-Engstrand


Sidansvarig: Daniel Andersson
2013-12-16

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Akademisekreterare
Daniel Andersson
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samverkanshuset, Universitetstorget 4, plan 6

Tel:  090-786 99 11

Kontaktformulär

Nyheter

2014-04-23 Feministiska tänkare: Postkoloniala feminister Postkoloniala feminister utmanar en rasistisk samtid. På Café Pilgatan kan du lyssna till etnologen Linda Berg och statsvetaren Maria Carbin den 7 maj.

2014-04-23 Europeiska CBRNE-centret utvärderar interaktiv verktygslåda i polsk katastrofövning Just nu deltar Europeiska CBRNE-centret i en övning med farliga ämnen för 2000 yrkesverksamma brandmän, poliser och militärer i polska Pionki. Under övningen testas den interaktiva och webbaserade verktygslåda som utvecklas i projektet PRACTICE för att förbättra planeringen och hanteringen av CBRN-i...

2014-04-23 Trailer Gallery presenterar Tom-Hadar Elde Tom-Hadar Elde arbetar främst med skulptur och installation. Utställningen Yellow Sunshine är ett utforskande av tillståndet mellan sömn och vakenhet. Utställningen är öppen 24/4 - 27/4, med vernissage nu på torsdag den 24 klockan 18.00-19.30.

2014-04-23 (från 2014-04-22) Seminarium 25 april: Intersektionella utmaningar mot genusforskning om arbetslivet Rebecca Selberg, Genusvetenskapliga institutionen, Lunds universitet och Paula Mulinari, Hälsa och samhälle, Malmö högskola diskuterar hur ett intersektionellt perspektiv kan används för att analysera de ojämlikheter som formar dagens arbetsliv.

2014-04-23 Hälsan hos våldsutsatta kvinnor i Vietnam påverkas av sociala förväntningar Vietnamesiska kvinnors hälsa drabbas om de utsätts för våld från en manlig partner, men hälsan påverkas också av den sammantagna livssituationen i vardagen. Det konstaterar Viveca Larsson i den avhandling som hon försvarar vid Umeå Universitet den 25 april.

2014-04-23 (från 2014-04-17) "Än har vi inte lärt av historien" Åsa Össbo, forskare på Vaartoe/Cesam, Umeå universitet, berättar i en intervju på samer.se om vägen från en uppväxt vid en reglerad sjö till en doktorsavhandling om exploateringen av Norrlands naturresurser.

2014-04-23 Många sökande till samiskakurser I år har många blivande studenter sökt kurser i de samiska språken, främst sydsamiska, både i Umeå och Uppsala. Lektor Mikael Vinka, Institutionen för språkstudier på Umeå universitet, tycker att det är glädjande att det finns ett sådant engagemang för språket.

2014-04-23 Nytt rekord i ansökningar till Umeå universitet Antalet anmälningar till Umeå universitets utbildningar fortsätter att slå nya rekord. Inför höstterminen 2014 har drygt 28 000 personer sökt en utbildning vid Umeå universitet i första hand. Det är nästan 1 200 fler än i fjol och motsvarar den fjärde största ökningen i landet.

2014-04-22 Nytt nummer av Kulturella perspektiv Redaktörer för det nya numret av Kulturella perspektiv är Marianne Liliequist, kultur- och medievetenskaper och Coppélie Cocq, HUMlab, båda Umeå universitet, där temat är "Samisk kamp för överlevnad".