Till umu.se

Regelverket vid Umeå universitet

På dessa sidor publiceras universitetsgemensamma regeldokument. De beslut som fattats av universitetsstyrelse eller rektor och vars syfte är att styra organisationens verksamhet på visst sätt.

Struktur

Enligt beslut av rektor ska det finnas en gemensam struktur och hantering  av universitetsgemensamma regelverk (styrdokument) vid Umeå universitet. Alla regelverk ska enligt detta beslut definieras enligt någon av följande dokumenttyper: Policy, Plan, Regel samt Handläggningsordning. 

Handläggning

Vid revidering och upprättande av nya universitetsgemensamma regelverk ska dessa publiceras på dessa sidor. Alla regelverk ska senast fem år efter fastställandet granskas på nytt. Ansvarig är den enhet som handlagt det ursprungliga dokumentet.

Mer information om handläggning och ansvar för regelverket vid Umeå universitet

Regelsamling för utbildning på grund- och avancerad nivå

Från och med augusti 2013 ersätter webbplatsen Regelverket vid Umeå universitet webbsidorna Regelsamling för utbildning på grund- och avancerad nivå.

Förändringen är föranledd av organisatoriska skäl samt för att tydliggöra och samla det universitetsgemensamma regelverket vid Umeå universitet på ett ställe.

Regelverksgrupp

Regelverksgruppen företräds av de förvaltningsenheter som ansvarar för majoriteten av Umeå universitets centrala regeldokument. Gruppen fungerar som referensgrupp till akademisekreteraren vid utvecklande och underhåll av regelverket samt övervakar det område i regelverket som denne representerar. Respektive enhetschef utser medlem.

Samordnare och redaktör: Daniel Andersson

Huvudgrupp Enhet Ansvarig
Organisation Universitetsledningens kansli
Planeringsenheten
Chatarina Wiklund
Daniel Andersson
Ekonomi Ekonomienheten Kristina Strindlund
Personal Personalenheten

Ann-Christin Edlund

Lokaler, miljö och IT Lokalförsörjningsenheten Jörgen Sandström
Utbildning och forskning Studentcentrum
Planeringsenheten
Annica Höglund
Ester Roos-Engstrand


Sidansvarig: Daniel Andersson
2013-12-16

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Akademisekreterare
Daniel Andersson
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samverkanshuset, Universitetstorget 4, plan 6

Tel:  090-786 99 11

Kontaktformulär

Nyheter

2014-04-23 Hälsan hos våldsutsatta kvinnor i Vietnam påverkas av sociala förväntningar Vietnamesiska kvinnors hälsa drabbas om de utsätts för våld från en manlig partner, men hälsan påverkas också av den sammantagna livssituationen i vardagen. Det konstaterar Viveca Larsson i den avhandling som hon försvarar vid Umeå Universitet den 25 april.

2014-04-23 (från 2014-04-17) "Än har vi inte lärt av historien" Åsa Össbo, forskare på Vaartoe/Cesam, Umeå universitet, berättar i en intervju på samer.se om vägen från en uppväxt vid en reglerad sjö till en doktorsavhandling om exploateringen av Norrlands naturresurser.

2014-04-23 Många sökande till samiskakurser I år har många blivande studenter sökt kurser i de samiska språken, främst sydsamiska, både i Umeå och Uppsala. Lektor Mikael Vinka, Institutionen för språkstudier på Umeå universitet, tycker att det är glädjande att det finns ett sådant engagemang för språket.

2014-04-23 Nytt rekord i ansökningar till Umeå universitet Antalet anmälningar till Umeå universitets utbildningar fortsätter att slå nya rekord. Sammtaget har drygt 28 000 sökt en utbildning vid Umeå universitet i första hand inför höstterminen 2014. Det är nästan 1 200 fler än i fjol och motsvarar den fjärde största ökningen i landet.

2014-04-22 Nytt nummer av Kulturella perspektiv Redaktörer för det nya numret av Kulturella perspektiv är Marianne Liliequist, kultur- och medievetenskaper och Coppélie Cocq, HUMlab, båda Umeå universitet, där temat är "Samisk kamp för överlevnad".

2014-04-22 Konsthögskolans examensutställning öppnar på Bildmuseet Årets examensutställning från Konsthögskolans masterklass har titeln Cultural Capital. Den visar enskilda verk av 14 nya konstnärer men också gemensamma konstinterventioner med koppling till det offentliga rummet och det europeiska kulturhuvudstadsåret i Umeå.

2014-04-22 UR Samtiden – Samiska veckan 2014 Flera forskare från Umeå universitet medverkande med föredrag under Samiska veckan 2014 i Umeå. UR Samtiden var där och spelade in föredragen och visar dem nu på sin sajt.

2014-04-22 Seminarium 25 april: Intersektionella utmaningar mot genusforskning om arbetslivet Rebecca Selberg, Genusvetenskapliga institutionen, Lunds universitet och Paula Mulinari, Hälsa och samhälle, Malmö högskola diskuterar hur ett intersektionellt perspektiv kan används för att analysera de ojämlikheter som formar dagens arbetsliv.

2014-04-22 Riskmarkören ADMA stiger vid blödning i hjärnan Den nyligt upptäckta riskmarkören för hjärt-kärlsjukdom ADMA (asymetriskt dimetylarginin) stiger i blodet i samband med subarachnoidalblödning i hjärnan och halterna är fortsatt förhöjda efter ett år. Det är ett av resultaten i den avhandling som Cecilia Lindgren försvarar vid Umeå universitet, den ...