Till umu.se

Regelverket vid Umeå universitet

På dessa sidor publiceras universitetsgemensamma regeldokument. De beslut som fattats av universitetsstyrelse eller rektor och vars syfte är att styra organisationens verksamhet på visst sätt.

Struktur

Enligt beslut av rektor ska det finnas en gemensam struktur och hantering  av universitetsgemensamma regelverk (styrdokument) vid Umeå universitet. Alla regelverk ska enligt detta beslut definieras enligt någon av följande dokumenttyper: Policy, Plan, Regel samt Handläggningsordning. 

Handläggning

Vid revidering och upprättande av nya universitetsgemensamma regelverk ska dessa publiceras på dessa sidor. Alla regelverk ska senast fem år efter fastställandet granskas på nytt. Ansvarig är den enhet som handlagt det ursprungliga dokumentet.

Mer information om handläggning och ansvar för regelverket vid Umeå universitet

Regelsamling för utbildning på grund- och avancerad nivå

Från och med augusti 2013 ersätter webbplatsen Regelverket vid Umeå universitet webbsidorna Regelsamling för utbildning på grund- och avancerad nivå.

Förändringen är föranledd av organisatoriska skäl samt för att tydliggöra och samla det universitetsgemensamma regelverket vid Umeå universitet på ett ställe.

Regelverksgrupp

Regelverksgruppen företräds av de förvaltningsenheter som ansvarar för majoriteten av Umeå universitets centrala regeldokument. Gruppen fungerar som referensgrupp till akademisekreteraren vid utvecklande och underhåll av regelverket samt övervakar det område i regelverket som denne representerar. Respektive enhetschef utser medlem.

Samordnare och redaktör: Daniel Andersson

Huvudgrupp Enhet Ansvarig
Organisation Universitetsledningens kansli
Planeringsenheten
Chatarina Wiklund
Daniel Andersson
Ekonomi Ekonomienheten Kristina Strindlund
Personal Personalenheten

Ann-Christin Edlund

Lokaler, miljö och IT Lokalförsörjningsenheten Jörgen Sandström
Utbildning och forskning Studentcentrum
Planeringsenheten
Annica Höglund
Ester Roos-Engstrand


Sidansvarig: Daniel Andersson
2013-12-16

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Akademisekreterare
Daniel Andersson
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samverkanshuset, Universitetstorget 4, plan 6

Tel:  090-786 99 11

Kontaktformulär

Nyheter

2014-04-17 Studenter från Handelshögskolan tilldelas uppsatspriser från Svenska Projektakademin Alla inskickade bidrag från Handelshögskolan gick till finalomgång och tre av dem tilldelades pris.

2014-04-17 "Än har vi inte lärt av historien" Åsa Össbo, forskare på Vaartoe/Cesam, Umeå universitet, berättar i en intervju på samer.se om vägen från en uppväxt vid en reglerad sjö till en doktorsavhandling om exploateringen av Norrlands naturresurser.

2014-04-17 Koncernchef på Adecco? Vem får det sommarjobbet? Joacim Lindgren som går Civilekonomprogrammet är en av 8 finalister som har möjlighet att få sommarjobbet som koncernchef på Adecco med en lön på 100 000 kr. Lyssna på hans motivering och rösta.

2014-04-16 Förändrade öppettider för Servicedesk april och maj 2014 Våren innebär en del röda dagar och klämdagar som gör att Servicedesk öppettider ser lite annorlunda ut.

2014-04-16 (från 2014-04-15) Så sprids kemiska stridsmedel i Östersjön Efter andra världskrigets slut dumpades 15 000 ton kemiska stridsmedel helt legalt på utvalda platser i Östersjön. Syftet var att havet skulle bryta ned dem. 200 dykningar med undervattenskamera och 39 000 objektsfynd senare konstaterar projektet CHEMSEA att verkligheten är en annan. ”I princip alla...

2014-04-16 (från 2014-04-14) Ingvar Lundberg-priset till Umeåforskare Det är Karin Taube, professor emerita, institutionen för språkstudier, som tilldelats det nyinstiftande Ingvar Lundberg-priset på 100 000 kronor.

2014-04-16 Anmälningsperioden förlängd till 16 april På grund av tekniska problem är sista anmälningsdag till höstterminen 2014 framskjuten. Webbanmälan till höstens kurser och program stänger nu kl. 24.00 16 april. Läs mer på antagning.se

2014-04-15 Juriststudent representerar Sverige i internationell final Juriststudenten Sara Selheden vann företaget EY:s nationella tävling i skatterätt ”Young Tax Professional of the Year” som avgjordes den 9 april. I slutet av november deltar hon i den internationella finalen i Amsterdam.

2014-04-15 SR Forskarliv: Elza Dunkels forskar om barn och internet Elza Dunkels, forskare vid Umeå universitet, har i mer än 15 år studerat barns och ungas vanor på internet. I Forskarliv berättar hon att hon tycker att den alarmistiska bild som målas upp av nätmobbning och pedofiler på nätet behöver nyanseras och att föräldrars oro ibland kan ställa till det.

2014-04-15 14000 år gamla insekter avslöjar dansk klimathemlighet I en artikel i på den danska sajten videnskab.dk presenteras hur forskare, bland andra Phil Buckland, arkeolog, Umeå universitet, har grävt fram istidsinsekter ur en mosse i Jylland och genom det kunnat visa att vintervädret har varit kallare i slutet av istiden än man tidigare trott.