Lokaler

Plan

Campusplan huvudcampus

Regel

Regler för anslagstavlor, aktiviteter m.m. vid Umeå universitetRegler för flaggning vid Umeå universitet*

*Observera att beställning av flaggning sker via Infocenter (se kontaktformulär i högerspalt)

Regler för studenternas bokning av undervisningslokaler

Regel avseende arrangemang med alkohol i universitetets lokaler under kvällar och helger

Handläggningsordning

Starttillstånd lokalförändring


Kontakta oss

Ring 090-786 50 00 eller skriv i vårt kontaktformulär.