Arbetsmiljö

Plan

Hot och våld

Policy

Arbetsmiljöpolicy

Regel

Alkohol och droger
Arbetsglasögon
Barns vistelse på arbetsplatsen
Ensamarbete
Första hjälpen och krisstöd
Gravida och ammande kvinnor
Hundar på arbetsplatsen
Medicinska kontroller
Rökfri arbetsplats
Systematiskt arbetsmiljöarbete vid UmU

Handläggningsordning


Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och kränkning


Sidansvarig: Daniel Andersson

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Personalenheten
901 87 Umeå 

Besöksadress
Förvaltningshuset, plan 4

Tel:  090-7869538

Kontaktformulär