Till umu.se

Arkiv och diarium

Regel

Arkivbeskrivning för hela myndigheten från 2016Klassificeringsstruktur 2015Dokumenthanteringsplan för handlingar av tillfällig och ringa betydelse uppdaterad 2014-04-29 Häri finns även beslut om hantering av Lync och Sociala medier

Leda och planera verksamhet

Tillhandahålla verksamhetsstöd

Dokumenthanteringsplan för ekonomihandlingarDokumenthanteringsplan för löneadministrativa handlingarDokumenthanteringsplan för personaladministrativa handlingarTillämpning av Riksarkivets föreskrift om gallring och återlämnade av handlingar vid ansökan om tjänstDokumenthanteringsplan för upphandling

Bedriva utbildning på grund- och avancerad nivå

Dokumenthanteringsplan för utbildning på grund och avancerad nivå

Bedriva utbildning på forskarnivå

Bedriva forskning

Plan för bevarande och gallring av forskningsmaterial

Bedriva samverkan

Dokumenthanteringsplan för uppdragsutbildning

Regel om hantering av post mm. vid anställds frånvaro- uppdaterad 2014Regler för att ta ut avgifter för kopior av allmänna handlingar i elektronisk form


Sidansvarig: Chatarina Wiklund

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Arkivarie
Eva-Lisa Holmström
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Förvaltningshuset, plan 3

Tel:  090-786 6727