Till umu.se

Beslutsstruktur

Plan

Verksamhetsplan år 2018

Policy

Rutiner inför rektors beslutsmöte

Umeå universitets sponsringspolicy

Universitets policy om mottagande av donationer

Umeå universitets policy mot tagande och givande av muta

Regel

Umeå universitet 2020 - Vision och målArbetsordning avseende organisationen vid Umeå universitet
Instruktion för ordination av läkemedel för vaccination mot influensa A(H1N1)Regler för universitetsgemensamma projekt och uppdragInrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och
högskolor vid Umeå universitet
Ägardirektiv för Uminova Holding ABRegler för utseende av elektorer och ersättare till forskningsrådens elektorsförsamlingar vid region 5 2015

Universitetsstyrelsens arbetsordning

Regler för val och utseende till universitetsgemensamma kommittéer, råd och nämnder

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna (inkl. dekan och prodekan) vid Umeå universitet, för tiden 2017-07-01--2021-06-30

Regler för utseende av ledamöter i styrelsen för Lärarhögskolan vid Umeå universitet för tiden 2015-01-01--2017-12-31 (anmärkning prolongerad december 2017)

Regler för val av lärarrepresentanter till universitetsstyrelsen för tiden 2016-01-01-2018-12-31

Regler för utseende av ledamöter i styrelsen för Handelshögskolan vid Umeå universitet, för tiden 2017-01-01--2021-12-31

Delegationsordningar

Se avsnitt:Delegationsordning

Handläggningsordning

Rutiner för rapportering mellan olika organisatoriska nivåer


Sidansvarig: Daniel Andersson

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Akademisekreterare
Daniel Andersson
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samverkanshuset, Universitetstorget 4, plan 6

Tel:  090-786 99 11

Kontaktformulär