Forskning

Policy

Open Access-policy för vetenskaplig publicering vid Umeå universitet

Regel

Nyttjande av Umeå universitets infrastruktur (Anvisningar för prefekt/enhetschef)

Regler avseende förfarandet vid anklagelse om vetenskaplig ohederlighet

Regler för utnämning av hedesdoktorer vid Umeå universitet

Regler för Umeå universitets övrgripande forskningsinfrastrukturer

Avtal med Linköpings universitet avseende samarbete kring utredning

Inofficiella dokument om genomgången utbildning (diplommallarna finns på sidan Mallar med logotyp)

Handläggningsordning

Handläggningsordning för stödbrev till nationella forskningsansökningar

Handläggningsordning för externa forskningsbidrag


Sidansvarig: Daniel Andersson

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Planeringsenheten
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samverkanshuset, plan 6, Universitetstorget 4

Tel:  090-786 50 00

Kontaktformulär