Till umu.se

Internationalisering

Regel

Rektorsbeslut - Handläggningsordning för studieavgifter och stipendier Umeå universitets internationaliseringsstrategi för utbildning 


Sidansvarig: Daniel Andersson

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Jenny Ahlinder Hagberg
International Office

Tel:  090-786 60 91

Kontaktformulär