Till umu.se

Lika villkor

Plan

Plan för Lika villkor

Regel

Handläggare och företrädare för lika villkor vid Umeå universitetLedighetsperioder vid föräldraledighet

Handläggningsordning

Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och kränkningar


Sidansvarig: Daniel Andersson

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Personalenheten
901 87 Umeå 

Besöksadress
Förvaltningshuset, plan 4

Tel:  090-7869538

Kontaktformulär