Lika villkor

Handlingsplan

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Regel

Handläggare och företrädare för lika villkor vid Umeå universitetLedighetsperioder vid föräldraledighet

Handläggningsordning

Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och kränkningar


Kontaktinformation

Personalenheten
901 87 Umeå 

Besöksadress
Förvaltningshuset, plan 4

Tel:  090-7869538

Kontaktformulär