Miljö

Plan

Miljöledningssystem (Ledningens genomgång)

Policy

Miljöpolicy

Regel

Delegationsordning ang ansvar för yttre och inre miljö enligt miljölagstiftningen vid Umu

Handläggningsordning

Organisationbeslut för miljöledningsbeslut


Kontaktinformation

Lokalförsörjningsenheten
901 87 Umeå 

Besöksadress
Förvaltningshuset, Tornet, Universitetstorget 16, plan 4

Tel:  090-786 50 00 (vx)

Fax:  090-786 74 75

Kontaktformulär