Till umu.se

Personal

Plan

Hot och våld

Plan för lika villkor
Strategisk kompetensförsörjning

Policy

Arbetsmarknadspolitiska frågorDistansarbeteKompetensutvecklingspolicyLönepolicyUmeå universitets policy mot tagande och givande av muta
Policy för tjänsteresor

Regel

Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet (inkl bilagor)

Appointments procedure for teachers at Umeå University (incl appendices)

Anställning efter pensionsavgång med ålderspension

Kostnadsfördelning  i samband med fördjupade arbetsmiljöutredningar och åtgärderKostnadsfördelning  vid omställning och avvecklingKostnadsfördelning vid omplacering

Kostnadsfördelning i samband med rehabiliteringLedighetsperioder vid föräldraledighetRekryteringsprövningRedovisning av bisysslorArvoden och ersättningar för ledamöter vid universitetets styrelser, kommittéer, råd och nämnder.Regler för läsårets förläggning (terminstider) läsåren 2014/15 - 2025/26,
studentsportardagar, välkomstarrangemanget samt lektionsfria dagar

Regler för tjänsteresor

Regel biträdande lektor Wallenberg Centrum

Rule Associate Senior Lecturer Wallenberg Centre

Villkor för uppdraget som dekan eller prodekan vid Umeå universitet

Villkor för uppdraget som prefekt vid Umeå universitet

Handläggningsordning

Delpension

 Handläggningsordning för utseende av prefekter 

Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och kränkningar
LöneväxlingOmplacering Omplacering, processbilaga Omställning Omställning, processbilaga Turordning Turordning, processbilaga


Kontaktinformation

Personalenheten
901 87 Umeå 

Besöksadress
Förvaltningshuset, plan 4

Tel:  090-7869538

Kontaktformulär