Representation

Regler för representation vid Umeå universitet:


Kap. 8 Representation, Ekonomihandboken

Regel

Beslut om beloppsgränser för representation och gåvor vid Umeå universitet from 2018