Till umu.se

Representation

Regler för representation vid Umeå universitet:


Kap. 8 Representation, Ekonomihandboken

Regel

Beslut om beloppsgränser för representation och gåvor vid Umeå universitet from 2015    (141216)
Ändring i universitetsts regler för extern och intern representation     (130129)
Ändring i universitetets regler för extern och intern representation      (120117)