Säkerhet

Plan


 

Policy

Säkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy

Regel

Regel Krishantering

Regel för hantering av lagrat bildmaterial från trygghetskameror

Handläggningsordning

Brandskyddsorganisation och brandskyddsutbildning

Organisationvid Umu för hantering av brandfarlig vara och kemikalieavfall

Inköpsrutiner och rapporteringsrutiner för verksamhet med joniserande strålning


Sidansvarig: Daniel Andersson

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Lokalförsörjningsenheten
901 87 Umeå 

Besöksadress
Förvaltningshuset, Tornet, Universitetstorget 16, plan 4

Tel:  090-786 50 00 (vx)

Fax:  090-786 74 75

Kontaktformulär