Säkerhet

Plan


 

Policy

Säkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy

Regel

Krisledningssystem del A

Krisledningssystem del C

Regel för hantering av lagrat bildmaterial från trygghetskameror

Handläggningsordning

Brandskyddsorganisation och brandskyddsutbildning

Organisationvid Umu för hantering av brandfarlig vara och kemikalieavfall

Inköpsrutiner och rapporteringsrutiner för verksamhet med joniserande strålning


Sidansvarig: Daniel Andersson

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Lokalförsörjningsenheten
901 87 Umeå 

Besöksadress
Förvaltningshuset, Tornet, Universitetstorget 16, plan 4

Tel:  090-786 50 00 (vx)

Fax:  090-786 74 75

Kontaktformulär