Stiftelser

Regel

Placeringspolicy för stiftelser anknutna till Umeå universitet
Firmatecknare för universitetets anknutna stiftelser


Sidansvarig: Daniel Andersson

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Planeringsenheten
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samverkanshuset, plan 6, Universitetstorget 4

Tel:  090-786 50 00

Kontaktformulär