Styrning, planering och resursfördelning

Regel

Budgetunderlag för Umeå universitet
avseende perioden 2017–2019

 Anvisningar inför verksamhetsplanering och budget 2018

Budget 2018 inklusive ekonomisk plan 2019-2020 för Umeå universitet


Sidansvarig: Daniel Andersson

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Planeringsenheten
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samverkanshuset, plan 6, Universitetstorget 4

Tel:  090-786 50 00

Kontaktformulär