Till umu.se

Styrning, planering och resursfördelning

Regel

Budget Umeå universitet 2017 inkl. ekonomisk plan 2018–2019Budgetunderlag för Umeå universitet
avseende perioden 2017–2019
Anvisningar för verksamhetsplanering
och budget inför år 2017


Sidansvarig: Daniel Andersson

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Planeringsenheten
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samverkanshuset, plan 6, Universitetstorget 4

Tel:  090-786 50 00

Kontaktformulär