Universitetet som myndighet

Universitet är en myndighet. Det innebär att vi måste följa en rad lagar och förordningar när det gäller t.ex. inrättande av kurser och program, examination och handläggning av olika ärenden. Den akademiska friheten gäller alltså bara när det gäller forskningsfrågor.


Sidansvarig: Lennart Nilsson

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Universitetsjurist
Chatarina Larson
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samverkanshuset, plan 6

Tel:  090-786 53 51

Kontaktformulär