Utbildning på forskarnivå

Handläggningsordning

Handläggningsordning för indragande av resurser för utbildning på forskarnivå

Handläggningsordning för dokumentation av uppgifter i Ladok på forskarnivå vid Umeå universitet 

Handläggningsordning för hantering av dubbel examen på forskarnivå vid Umeå universitet

Handläggningsordning för hantering av gemensam examen på forskarnivå vid Umeå universitet

Handläggningsordning för externa utbildningsutvärderingar (UKÄ) 

Regel

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå

Kvalitetssystem för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet

Regler för utbildning på forskarnivå 

Inofficiella dokument om genomgången utbildning (diplommallarna finns på sidan Mallar med logotyp)


Kontaktinformation

Planeringssamordnare/
Koordinator för doktorandärenden
Ester Roos-Engstrand
Planeringsenheten 

Besöksadress
Samverkanshuset

Tel:  090-786 53 24

Kontaktformulär