Till umu.se

Utbildning på grund- och avancerad nivå

Policy

E-lärandepolicyInriktning av arbetet med studenthälsovården vid Umeå universitet Kombination av studier vid Umeå universitet och elitidrottBilaga till policy om kombination av studier vid Umeå universitet och elitidrottDefinition av elitidrottstudent - se Regel nedan
Studievägledningen, mål och lokala föreskrifter

Regel

Antagningsordning för utbildning på grund- och avancerad nivå 2017-2018Antagningsordning för utbildning på grund- och avancerad nivå 2018-2019Betyg och examination på grund- och avancerad nivåDefinition av elitidrottsstudentExamensordning (lokal) enligt 2007 års bestämmelser Examensordning (lokal) enligt 1993 års bestämmelser Gymnasieelevers (Gy11) parallelläsning vid universitetet Inofficiella dokument om genomgången utbildning (diplommallarna finns på sidan Mallar med logotyp)Internationaliseringsstrategi för utbildningKostnader för studenter vid Umeå universitet – regler och riktlinjerKvalitetssystem för utbildning på grund och avancerad nivåLedningssystem för StudenthälsanLjudupptagning, fotografering och filmning mm i samband med undervisningssituationerLäsårets förläggning (terminstider) läsåren 2014/15 - 2025/26,
studentsportardagar, välkomstarrangemanget samt lektionsfria dagar
Praktik och studieresorRegler för att ge studentsammanslutningar ställning
som studentkår vid Umeå universitet
Salstentamen Studenternas bokning av undervisningslokaler Studentinflytande vid Umeå universitet Studieadministration på grund- och avancerad nivåStudieavgifterSärskilda urvalsgrunder för Kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade, 90hpUtbildningsplanemall vid Umeå universitetUtformning av kursplaner på grund- och avancerad nivå ("kursplanemall")

Handläggningsordning

Redovisning av åtgärder med anledning av omdömet bristande kvalitetGemensam examen på grund och avancerad nivåDisciplinärendenStöd till studenter med funktionsnedsättningInrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden. Rektor 2016-11-29 (FAKIR)KursklassificeringKursvärderingar – genomförande och ansvar Salstentamen Säkring av nationella examensmålTillgodoräknande på grund- och avancerad nivåExamensarbeten


Sidansvarig: Daniel Andersson

Utskriftsversion