Till umu.se
DARE-projektet, universiteten som tillväxtmotorer DARE-projektet, universiteten som tillväxtmotorer DARE-projeketet, universiteten som tillväxtmotorer

Välkommen till DARE

DARE är ett innovationsprojekt vid Luleå tekniska universitet och Umeå universitet som bidrar till att stärka universitetens roll som tillväxtmotorer i regionen.

Syftet är att skapa goda förutsättningar för regional och nationell tillväxt genom att utveckla en entreprenöriell kultur inom universiteten och stärka ett professionellt innovationsstödsystem.

Om DARE

Development Area Research and Entrepreneurship (DARE) är ett innovationsprojekt vid Luleå tekniska universitet och Umeå universitet.
Det är ett gemensamt projekt under Vinnovas Nyckelaktörsprogram som pågår 2007-2015. Det finansieras av Vinnova samt av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Luleå tekniska universitet och Umeå universitet.

DARE-projektet tar fram metoder, processer och verktyg som utvecklar den entreprenöriella kulturen och innovationstödsystemen inom universiteten. På sikt ska det bidra till att stärka universitetens betydelse för den regionala och nationella tillväxten.

En viktig del i projektet är samverkan både mellan universiteten och med näringsliv och samhälle. Utvecklingsarbetet och aktiviteterna sker vid Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, Centek och Uminova Innovation.

Vision

Det finns ett hållbart innovationssystem med utgångspunkt i den kunskap som de två universiteten representerar. Tillsammans bidrar detta till högkvalitativa innovationer och en stark regional utveckling.


Sidansvarig: Malin Vikström
2012-02-27

Läs mer om projektet

Till DARE:s huvudsida


Kontakt

Projektstab

Mats Falck
Projektledare
Tel: 090-786 58 69
Mobil: 070-214 40 40

Besöksadress:
Umeå universitet
Samverkanshuset plan 5