Forskningssamverkan

Forskningsfinansiering och samverkan mellan Umeå universitetets forskning och det omgivande samhället är av stor vikt för såväl forskare som för kvaliteten i forskningen.

Samhällsrelevans och nytta utgör viktiga drivkrafter i all forskning och när kompetenser utanför och inom universitetet möts, leder det ofta till såväl snabbare som effektivare nyttiggörande av forskningsresultat.

Erfarenheterna från framgångsrik forskningssamverkan visar att kunskap utvecklas snabbare och kvaliteten i forskningen stärks. Samverkan i forskning ökar också möjligheterna till forskningsfinansiering och ökad personrörlighet. Därför strävar Umeå universitetet efter att knyta kontakter med såväl andra lärosäten som med externa parter i gemensamma forskningsprojekt och i nätverk.

Stöd till våra forskare

Grants Office har till uppgift att ge stöd till universitetets forskare gällande forskningsfinansiering och forskningsansökningar främst mot EU:s ramprogram samt förmedla kontakter med industri, samhälle och andra universitet i hela världen.

På GO finns såväl sciencewriters som ekonom och jurist som fokuserar på att hjälpa forskare att få ihop en ansökan som blir godkänd av finansiären. De kan också vara ett stöd under projektets löptid och för EU-samarbeten ända fram till slutrapportering. De erbjuder utbildning i hur en ansökan ska skrivas liksom informationsträffar om aktuella utlysningar. De hjälper också till att skapa kontakter med för ansökan nödvändiga lärosäten eller organisationer.

Kontakt med företag, organisationer och andra lärosäten

Grants Office kan också hjälpa företag och organisationer att hitta partners inom Umeå universitet för samarbeten inom forskning och utveckling med gemensamma intresseområden.

Umeå universitet har utbildning och forskning inom medicin, humaniora, natur- och teknikvetenskap, samhällsvetenskap, utbildningsvetenskap och det konstnärliga området. Vi söker ständigt nya samarbetspartners inom industri, samhälle och universitet för alla dessa områden.

Välkommen att kontakta oss!


Sidansvarig: Malin Vikström

Utskriftsversion

Kontakta oss på Grants Office

EU-expert

Agneta Hånell Plamboeck
Telefon: 090-786 56 61

Forskningssamordnare

Annett Wolf
Mobil: 072-550 82 09

Bodil Formark
Mobil: 072 714 90 46

Anders Wennström
Telefon: 090-786 56 57
Mobil: 070-272 34 20

Folmer Bokma
Telefon: 090-786 71 21
Mobil: 070-530 72 44

Ekonomer

Carina Forsberg
Ekonom, redovisning
Telefon: 090-786 59 53

Sussi Mikaelsson
Ekonom, budget
Telefon: 090-786 79 29

Universitetsjurister

Tina Nordström
Telefon: 090-786 92 85

Petra Kanon
Telefon: 090-786 68 30