Till umu.se

Grants Office

Forskningsfinansiering och samverkan mellan Umeå universitetets forskning och det omgivande samhället är av stor vikt för såväl forskare som för kvaliteten i forskningen.

Samhällsrelevans och nytta utgör viktiga drivkrafter i all forskning och när kompetenser utanför och inom universitetet möts, leder det ofta till såväl snabbare som effektivare nyttiggörande av forskningsresultat.

Erfarenheterna från framgångsrik forskningssamverkan visar att kunskap utvecklas snabbare och kvaliteten i forskningen stärks. Samverkan i forskning ökar också möjligheterna till forskningsfinansiering och ökad personrörlighet mellan. Därför strävar Umeå universitetet efter att knyta kontakter med såväl andra lärosäten som med externa parter i gemensamma forskningsprojekt och i nätverk.

Stöd till våra forskare

Grants Office har till uppgift att ge stöd till universitetets forskare gällande forskningsfinansiering och forskningsansökningar främst mot EU:s ramprogram samt förmedla kontakter med industri, samhälle och andra universitet i hela världen.

På GO finns såväl sciencewriters som ekonom och jurist som fokuserar på att hjälpa forskare att få ihop en ansökan som blir godkänd av finansiären. De kan också vara ett stöd under projektets löptid och för EU-samarbeten ända fram till slutrapportering. De erbjuder utbildning i hur en ansökan ska skrivas liksom informationsträffar om aktuella utlysningar. De hjälper också till att skapa kontakter med för ansökan nödvändiga lärosäten eller organisationer.

Kontakt med företag, organisationer och andra lärosäten

Grants Office kan också hjälpa företag och organisationer att hitta partners inom Umeå universitet för samarbeten inom forskning och utveckling med gemensamma intresseområden.

Umeå universitets har utbildning och forskning inom medicin, humaniora, natur- och teknikvetenskap, samhällsvetenskap, utbildningsvetenskap och det konstnärliga området. Vi söker ständigt nya samarbetspartners inom industri, samhälle och universitet för alla dessa områden.

Välkommen att kontakta oss!


Sidansvarig: Malin Vikström
2014-11-26

Utskriftsversion

Kontakta oss på Grants Office

Agneta Hånell Plamboeck, Expert
Phone: 090-786 56 61

Annett Wolf
Forskningssamordnare
Phone: +46 90-7867174
Mobile: +46 72-5508209

Bodil Formark,
Forskningssamordnare
Mobil: +46 72 714 90 46

Carina Forsberg,
Ekonom, redovisning
Phone: +46 90-786 59 53

Caroline Grabbe
Forskningssamordnare
Telefon: 090-786 51 98

Fredrik Snellman
Forskningssamordnare
Telefon: 090-786 60 08

Sussi Mikaelsson,
Ekonom, budget
Mobile: +46 70 654 12 04

Tina Nordström,
Universitetsjurist
Phone: +46 90-786 92 85

Wallenberg