Till umu.se

Kompetensutveckling

Har du också upptäckt vilken bra investering det är att satsa på ny kompetens?

Umeå universitet erbjuder kvalitativ och aktuell uppdragsutbildning till företag, myndigheter och organisationer utifrån hela universitetets samlade kunskapsutbud, med allt från kortare kurser och seminarier till längre utbildningar.

Vill du ha mer information? Välkommen att kontakta Enheten för externa relationer (ER).

Lärarlyftet erbjuder kurser och utbildningar så att du som är lärare eller fritidspedagog kan komplettera din behörighet.

Uminova Innovation erbjuder utbildningar för att bygga upp en affärsverksamhet.

Aktuella uppdragsutbildningar

Programmering i Python för lärare, 7,5 hp


Undervisar på uppdragsutbildning

Bild: Mattias Pettersson

Kontakta oss

Enheten för externa relationer

Anna Sandström Emmelin
Telefon: 090-786 60 21

Kerstin Reinholdsson
Tel: 090-786 56 41
Mobil: 070-264 54 90