Till umu.se

Umeå universitets uppdragsutbildningar

På Umeå universitet erbjuds du en mängd utbildningar ur vårt ordinarie kursutbud, öppna föreläsningar, konferenser och seminarier. Du erbjuds också skräddarsydda kurser för yrkesverksamma, ämnesspecifika eller tvärvetenskapliga utbildningar där dina idéer och behov styr utbildningsinnehåll, tid och plats.

Våra utbildningar kan ges på någon av våra campusorter Umeå, Skellefteå eller Örnsköldsvik, via internet eller på din arbetsplats. Många av våra uppdragsutbildningar kan också ge akademiska poäng.

Du är välkommen att kontakta oss så berättar vi mer!

Aktuella uppdragsutbildningar

Programmering i Python för lärare, 7,5 hp


Läser och lyssnar under föreläsning på uppdragsutbildning

Bild: Mattias Pettersson

Kontakta oss

Enheten för externa relationer

Anna Sandström Emmelin
Telefon: 090-786 60 21

Kerstin Reinholdsson
Tel: 090-786 56 41
Mobil: 070-264 54 90