Till umu.se

Korta Vägen – kompletterande utbildning för utländska akademiker

Korta Vägen är en nationell kompletteringsutbildning för invandrade akademiker. I Umeå och Skellefteå bedrivs utbildningen av Folkuniversitetet i samarbete med Umeå universitet, på uppdrag av Arbetsförmedlingen.

Målet med utbildningen är att ta tillvara kompetenser för den svenska arbetsmarknaden. Vid Umeå universitet har Studentcentrum arbetat med Korta Vägen sedan utbildningens start 2010.

Utbildningen har flera delar. Umeå universitet ansvarar för kompetenskartläggning och bedömning samt fördjupad studie- och karriärvägledning. Folkuniversitetet ansvarar för utbildning i svenska språket, samhällsorientering, svenskt arbetsliv samt ansvarar för yrkescoachning och praktik på utbildningen.

Praktikperiod ger kontakter och jobb
Deltagarna har kvalificerade kompetenser med sig från sina hemländer, men de flesta saknar kontakt med svensk arbetsmarknad. Genom att göra en praktik på en relevant arbetsplats får deltagaren en närmare förståelse och kunskap om sitt yrkesområde.

Kurstiden är 26 veckor. Efter intensiva heltidsstudier i svenska och yrkescoachning går kursdeltagarna ut på praktik inom sitt yrkesområde i 2-5 veckor inom ramen för Korta Vägen. Möjlighet till förlängd praktik kan finnas efter kurstiden, genom individuell överenskommelse mellan det aktuella företaget och Arbetsförmedlingen. Praktiken ger kontakter, en referens och erfarenheter som möjliggör det första steget in på den svenska arbetsmarknaden.

Direkt efter kursen har cirka 50 procent av kursdeltagarna arbete eller en fortsatt längre praktik. 25–30 procent fortsätter med kompletterande studier direkt efter kursen. Bland övriga cirka 20 procent söker en del arbete, är föräldralediga eller flyttar till annan ort.

Mer om Korta Vägen på Folkuniversitetet