Till umu.se

Nyheter om samverkan vid Umeå universitet

Kirunatpoia – Art on Landscapes and Resources in Northern Sweden and Lusatia

2014-11-21
Florian Zeyfang, professor, Konsthögskolan vid Umeå universitet, deltar i en utställning på Kunsthaus Dresden i Tyskland.

Uppmärksammad historieforskning

2014-11-18
Delegationen för militärhistorisk forskning har vid sammanträde den 6 oktober 2014 beslutat att tilldela 2014 års stipendium för disputerade forskare med historisk inriktning om 100 000 kr till Annasa...

Kulturhuvudstad – och sen då?

2014-11-18
Har kultur någon betydelse för ekonomisk tillväxt? Hur skapas kreativa mötesplatser? Vad är egentligen kulturens nytta? Tankesmedjan Humtank bjuder in till paneldebatt i Väven, Umeå, torsdag 25 novemb...

Avknoppningsföretag samarbetar med Astra Zeneca

2014-11-18
Lipigon Pharmaceuticals AB, som är ett avknoppningsföretag från Umeå universitet, och läkemedelsföretaget Astra Zeneca, har ingått ett samarbetsavtal med syfte att etablera en metod för identifiering ...

Umeåungdomar skapar tillsammans med Uglycute

2014-11-18
Under hösten 2014 har konstnärs- och arkitektkollektivet Uglycute arbetat tillsammans med en grupp ungdomar på Hamnmagasinet – ungdomens hus i Umeå. Tillsammans har de tagit fram idéer till och skapat...

Voices of Umeå till Paris

2014-11-17
Anders Lind, tonsättare och konstnärlig ledare vid institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet, är inbjuden till Paris och Ircam institute för en presentation av The Max Maestro – ett animerat...

Umeåprofessor utses till årets Lennander-föreläsare

2014-11-17
Svenska Läkaresällskapet har utsett Bertil Forsberg, professor vid Umeå universitet, till 2015 års Lennander-föreläsare.

CFP: Challenge the Past/ Diversify the Future

2014-11-14
March 19-21, 2015, Gothenburg, Sweden. A Critical Approach to Visual and Multi-Sensory Representations for History and Culture. Deadline: November 30.

Umeåprofessor utsedd till honorärkonsul

2014-11-14
Peter Sköld, professor i historia och föreståndare för Arktiskt centrum vid Umeå universitet (Arcum), har av det lettiska utrikesdepartementet utsetts till den första lettiska honorärkonsuln i Västerb...

Forskarnas Nyheter: Stefan vill titta in i hjärtat

2014-11-13
Svenska sällskapet för medicinsk forskning, SSMF, har i år tilldelat postdoktorala stipendier till fyra forskare från Umeå universitet. En av forskarna, Stefan K Nilsson vid Institutionen för medicin...

Nyutvecklad probe kan upptäcka syrebrist i magsäcken

2014-11-13
I en försöksstudie har forskare vid Umeå universitet undersökt hur en nyutvecklad probe, som kopplas samman med etablerad mätutrustning, kan mäta laktathalter vid syrebrist i magsäcken. Målet med prod...

VK Debatt: Hållbara samarbeten byggs på gemensamma styrkor

2014-11-08
Genom att kombinera egna styrkor och behov med regionens olika aktörer, är det möjligt att tillsammans fortsätta utveckla norra Sverige som kunskapsregion. Det skriver Lena Gustafsson, rektor för Umeå...

Hon utforskar isländskt brevskrivande från 1800-talet

2014-11-07
Erla Hulda Halldórsdóttir, Historiska institutet, Islands universitet, är under åtta veckor gästforskare vid Institutionen för språkstudier, Umeå universitet. Hon kommer under den tiden bland annat at...

Folkbladet: "1300-talsmynt funna i Norsholm"

2014-11-07
Martin Rundkvist, arkeolog, Umeå universitet, berättar i Östergötlands Folkblad om hur flera mynt från 1200- och 1300-talet grävdes fram i Norsholm i somras.

Ecochange – forskningsprogram med fokus på hela Östersjön

2014-11-05
Forskningsprogrammet Ecochange gör det möjligt att för första gången ge en sammantagen bild av vilka effekter klimatförändringar kommer att ha på Östersjön vad gäller näringsvävsstruktur, produktion o...

Nyhetsarkiv - sök bland äldre nyheter


Sidansvarig: Malin Vikström
2008-11-05

Utskriftsversion

Prenumerera på nyheter i RSS-format

Nyheter från Umeå universitet – om forskning, utbildning, samverkan, för alumner etc – finns också som RSS-flöden:RSS-länkar