Till umu.se

Företagsforskarskolan för samverkan och innovation

Företagsforskarskolan vid Umeå universitet skapar förutsättningar för samarbete mellan forskare, näringsliv och offentlig sektor genom gemensamt finansierade forskningsprojekt.

Tillsammans med företag, stiftelse eller offentlig förvaltning arbetar forskare under 4 år med ett gemensamt forskningsproblem som behöver lösas för framtiden. Projekten håller hög vetenskaplig kvalité och möjliggör samhällsnyttiggörande vilket skapar förutsättningar för konkurrenskraft och utveckling av verksamheter.

Doktoranden ingår i en multidisciplinär forskargrupp och får under utbildningen ett skräddarsytt kurspaket för att vara förberedd för arbete utanför akademien.

Vi har utbildat ett stort antal forskare tillsammans med mer än 30 partnerföretag och organisationer, som t ex LKAB, Domsjö Fabriker, Akzo-Nobel, AstraZeneca, Svenska Samernas Riksförbund, PwC, Skellefteå Kraft AB, Statens Musikverk med flera.

Tillsammans identifierar vi era behov av forskningsinsatser.
Välkommen att ta kontakt med oss!


Kontakta oss

Föreståndare för Företagsforskarskolan

Anna Linusson Jonsson

Professor vid Kemiska institutionen
Telefon: 090-786 68 90

Samordnare

Benkt Wiklund

Enheten för externa relationer
Telefon: 090-786 97 36

Adress

Företagsforskarskolan
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress

Fysiologihuset, Fysiologisk botanik, UPSC