Till umu.se

Företagsforskarskolan

Företagsforskarskolan vid Umeå universitet erbjuder samarbete i ett doktorandprojekt på hög vetenskaplig nivå och med största möjliga nytta.

Samarbetet innebär att:

  • Vi kopplar dig till en forskare från rätt disciplin
  • Tillsammans med oss bygger ni en relation kring ett problem som båda vill se löst
  • Forskaren söker en halv doktorandresurs från Företagsforskarskolan
  • Du finansierar en halv doktorandlön samt gemensamma kostnader under 48 månader.

Företagsforskarskolan antar 10 projekt vart annat år och utser både projekt och doktorander genom ansökningsprocess.

Doktoranden ingår i en multidisciplinär doktorandgrupp/flervetenskaplig doktorandgrupp och får under utbildningen också ett skräddarsytt kurspaket för att vara förberedd på arbete utanför akademien.

Sen starten 2008 har vi utbildat 30 doktorander tillsammans med mer än 30 partnerföretag och organisationer, som t ex SKF, Aditya, Birla Domsjö, Akzo-Nobel, AstraZeneca, Surgical Science AB, PwC, Skellefteå Kraft AB med flera.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss!


Sidansvarig: Benkt Wiklund
2013-12-18

Utskriftsversion

Kontakta oss

Anna Linusson Jonsson

Föreståndare för Företagsforskarskolan

Professor vid Kemiska institutionen

090-786 68 90

Benkt Wiklund

Samordnare
Enheten för externa relationer

090-786 97 36

Margareta Östlund Visén

Ekonomiadministratör
Enheten för externa relationer

0660-29 25 05

Umeå universitet
901 87 Umeå
Sverige