Företagsforskarskolan för samverkan och innovation

Företagsforskarskolan vid Umeå universitet skapar förutsättningar för samarbete mellan forskare, näringsliv och offentlig sektor genom gemensamt finansierade forskningsprojekt.

Tillsammans med företag, stiftelse eller offentlig förvaltning arbetar forskare under fyra år med ett gemensamt forskningsproblem som behöver lösas för framtiden. Projekten håller hög vetenskaplig kvalité och möjliggör samhällsnyttiggörande vilket skapar förutsättningar för konkurrenskraft och utveckling av verksamheter.

Doktoranden ingår i en multidisciplinär forskargrupp och får under utbildningen ett skräddarsytt kurspaket för att vara förberedd för arbete utanför akademien.

Vi har utbildat ett stort antal forskare tillsammans med mer än 30 partnerföretag och organisationer, som till exempel LKAB, Domsjö Fabriker, Akzo-Nobel, AstraZeneca, Svenska Samernas Riksförbund, PwC, Skellefteå Kraft AB och Statens Musikverk.

Tillsammans identifierar vi era behov av forskningsinsatser.
Välkommen att ta kontakt med oss!


Kontakta oss

Föreståndare för Företagsforskarskolan

Anna Linusson Jonsson

Professor vid Kemiska institutionen
Telefon: 090-786 68 90

Samordnare

Benkt Wiklund

Företagsforskarskolan
Telefon: 090-786 97 36

Postadress

Företagsforskarskolan
Umeå universitet
901 87 Umeå