Till umu.se

Företagsforskarskolan för samverkan och innovation

Företagsforskarskolan vid Umeå universitet skapar förutsättningar för samarbete mellan forskare, näringsliv och offentlig sektor genom gemensamt finansierade forskningsprojekt.

Tillsammans med företag, stiftelse eller offentlig förvaltning arbetar en forskare under 4 år med ett gemensamt problem som behöver lösas för framtiden. Projekten håller hög vetenskaplig kvalité och ger stor samhällsnytta vilket skapar förutsättningar för konkurrenskraft och utveckling av verksamheter.

Forskaren ingår i en multidisciplinär forskargrupp och får under utbildningen ett skräddarsytt kurspaket för att vara förberedd för arbete utanför akademien.

Företagsforskarskolan utlyser 10 projektresurser vartannat år och utser både projekt och doktorander i konkurrens via en ansökningsprocess. Nästa utlysning är hösten 2015 med start av projekt 2016.

Vi har utbildat ett stort antal forskare tillsammans med mer än 30 partnerföretag och organisationer, som t ex LKAB, Domsjö Fabriker, Akzo-Nobel, AstraZeneca, Svenska Samernas Riksförbund, PwC, Skellefteå Kraft AB, Statens Musikverk med flera.

Tillsammans identifierar vi era behov av forskningsinsatser.
Välkommen att ta kontakt med oss!


Sidansvarig: Anna Linusson Jonsson
2014-09-22

Utskriftsversion

Kontakta oss

Anna Linusson Jonsson

Föreståndare för Företagsforskarskolan

Professor vid Kemiska institutionen

090-786 68 90

Benkt Wiklund

Samordnare
Enheten för externa relationer

090-786 97 36

Margareta Östlund Visén

Ekonomiadministratör
Enheten för externa relationer

0660-29 25 05

Umeå universitet
901 87 Umeå
Sverige