Utlysning av doktorandresurser och såddpengar för nya samarbeten

Umeå universitets Företagsforskarskola för samverkan och innovation utlyser 1-3 doktorandresurser samt såddpengar för att etablera nya samarbeten.

Doktorandprojekten ska finansieras tillsammans av universitetet och en extern part, som bidrar med 50 procent av doktorandens lön. Såddpengar (seed money) utlyses till forskare i syfte att etablera nya samarbeten med målet att lämna in en full ansökan till Företagsforskarskolans utlysning av doktorandresurser 2019.

1-3 doktorandresurser

Doktorandprojekten måste komma ur ett samarbete mellan universitetets forskare och anställda vid en extern organisation, till exempel företag eller offentlig förvaltning. Projekten finansieras tillsammans av universitet och den externa parten, som bidrar med 50 procent av doktorandens lön.

Tillsammans med företag, stiftelse eller offentlig förvaltning arbetar en doktorand under fyra år med ett gemensamt forskningsproblem som behöver lösas för framtiden. Projekten håller hög vetenskaplig kvalité och ambitionen är att de ska vara samhällsnyttiggörande vilket skapar förutsättningar för konkurrenskraft och utveckling av verksamheter.

Behörig att söka är forskare vid Umeå universitet som har rätt att vara huvudhandledare för en forskarstuderande kan söka en doktorandresurs. Det finns en möjlighet att ansöka om ytterligare 25 procent finansiering av universitetet (det vill säga 75 procent från universitetet och 25 procent från extern part) om extern part är en icke vinstdrivande organisation. För detta krävs en särskild motivering som beskriver anledningen till att den externa parten inte har möjlighet att finansiera 50 procent doktorandlön.

Sista ansökningsdag är 16 september 2018

Instruktioner till dig som vill söka en doktorandresurs

Ladda ner ansökningsmall för doktorandresurs

Såddpengar för nya samarbeten

Såddpengar (seed money) kan sökas upp till 50 000 kronor inklusive OH för att etablera en extern samverkanspartner för att skriva fram en ansökan till Företagsforskarskolans utlysning av doktorandresurser 2019. Extern part behöver inte vara tillfrågad.

Pengarna kan användas till exempelvis resor eller som ersättning för tid, och kan disponeras fram till sista ansökningsdag för utlysningen av doktorandresurser 2019 (tidig höst 2019 exakt datum är ännu inte fastställt).

Behörig att söka är forskare vid Umeå universitet som har rätt att vara huvudhandledare för en forskarstuderande kan söka en doktorandresurs.

Sista ansökningsdag är den 16 september 2018.

Instruktioner för dig som vill söka såddpengar

 Ladda ner ansökningsmall för såddpengar


Sidansvarig: Anna Linusson

Utskriftsversion

Kontakta oss

Du är välkommen att kontakta mig för frågor kring ansökan:

Anna Linusson Jonsson
Telefon: 090-786 68 90