Till umu.se

Utlysning av doktorandresurser

Umeå universitets Företagsforskarskola för samverkan och innovation utlyser 10-15 doktorandresurser. Det exakta antalet doktorandresurser beror på tillgängliga medel vid ansökningstillfället.

Doktorandprojekten ska finansieras tillsammans av universitetet och en extern part, som vardera bidrar med 50 % av doktorandens lön.

10-15 doktorandresurser

Doktorandprojekten måste komma ur ett samarbete mellan forskare vid Umeå universitetets och anställda vid en extern organisation, tex företag, stiftelse eller offentlig förvaltning. Projekten finansieras tillsammans av universitet och den externa part, som vardera bidrar med 50 % av doktorandens lön.

Tillsammans med företag, stiftelse eller offentlig förvaltning arbetar en doktorand under 4 år med ett gemensamt forskningsproblem som behöver lösas för framtiden. Projekten håller hög vetenskaplig kvalité och ambitionen är att de ska ge mervärden för samhället genom att skapa förutsättningar för konkurrenskraft och utveckling.

Behörig att söka doktorandresurs är lärare och forskare med tillsvidareanställning vid Umeå universitet som har rätt att vara huvudhandledare för en forskarstuderande.

Om extern part är en icke vinstdrivande organisation ges i årets utlysning en möjlighet att ansöka om ytterligare finansiering genom universitetet. I fall där ansökan beviljas behöver extern part då endast finansiera 25 % av doktorandens lönekostnad (dvs 75 % från universitetet och 25 % från extern part). För detta krävs en särskild motivering som beskriver anledningen till att den externa parten inte har möjlighet att finansiera 50 % doktorandlön.

Sista ansökningsdag är 4 oktober 2017

Läs mer om utlysning av doktorandresurser Ladda ner ansökningsmall för doktorandresurs


Sidansvarig: Anna Linusson

Utskriftsversion

Kontakta oss

Du är välkommen att kontakta mig för frågor kring ansökan:

Anna Linusson Jonsson
Telefon: 090-786 68 90