Till umu.se

Om Företagsforskarskolan

Umeå universitets Företagsforskarskola startade 2008 som ett projekt med 14 doktorander. Idag är företagsforskarskolan en permanentad verksamhet med intag av 12 doktorander vart annat år.

Företagsforskarskolan har fått ett stort genomslag internationellt och Umeå universitet har initierat ett europiskt samarbetsprojekt med x utländska universitet i hela världen.

2008 genomfördes första intaget vid Umeå universitets Företagsforskarskola, IDS, med 13 doktorander. Företagsforskarskolans första disputation ägde rum i juni 2011 och nu pågår 20 projekt tillsammans med 26 partners.

IDS/Företagsforskarskolan accepterar projektförslag från universitetets alla vetenskapliga discipliner och projekt och doktorander väljs i en kompetativ process. Projekten måste vara genererade ur ett samarbete mellan en av universitetets forskare och en extern part. Det kan röra sig om ett företag eller organisation.
Projekten finansieras tillsammans av universitet och den externa parten, som bidrar med 50 % av doktorandens lön.

Att delta i Företagsforskarskolan med ett projekt innebär att doktoranden blir del av en grupp med medlemmar från olika vetenskapliga discipliner. Ett kurspaket om 15 hp ges till doktorandgruppen vars innehåll är framtaget för att stärka doktorandernas förmåga till framgångsrik samverkan och förbereda dem för ett yrkesliv med ytterligare kunskaper än deras vetenskapliga ämneskompetens. Ett mål är också att genom upplägget stärka förståelsen för forskning och doktorandutbildning.

Internationell uppmärksamhet

Företagsforskarskolan vid Umeå universitet är ett av lärosätena som medverka i European University Association, EUA, projekt DOC-CAREERS II. Härigenom har forskarskolan fått möjlighet att spridas utanför Umeå universitet och har fått stor uppmärksamhet ute i Europa för det effektiva samarbetet mellan doktoranden, handledaren och den externa parten.

Som ett led i utvecklingen har Umeå universitet etablerat Företagsforskarskolan som en modell för europeiskt samarbete. I juni 2011 var två universitet klara som partners och ingår i den styrgrupp som ska föra ut Företagsforskarskolan på den europiska arenan. De två universiteten är Bangor University och University of Wales i Storbritannien samt Gent University i Belgien.

14 beskrivande principer

För att underlätta beskrivningen av Företagsforskarskolan har skapats ett system med 14 principer som utgör grunden för samarbetet mellan universiteten;

(Principerna är framtagna i samarbete med våra samarbetspartners och därför endast formulerade på engelska.)

 1. Working collaboratively with businesses and other organisations to deliver the principles of the European Innovation Union
 2. Engage creative researchers so they combine excellent research with benefit for society
 3. Encourage research projects and doctoral candidates within a range of academic disciplines
 4. Assure that projects and doctoral candidates are selected through a competitive process
 5. Provide a course package to develop generic competencies
 6. Support local teams of collaborating teachers to deliver the course package
 7. Establish and promote doctoral candidate exchanges within E-IDS
 8. Establish and promote a common approach to the delivery of training that is harmonized across the partners
 9. Establish local communities of doctoral candidates to encourage networking and peer support
 10. Coordinate work-shops for all doctoral candidates to communicate their projects and discus research issues
 11. Prepare doctoral coordinates for collaboration between university and an external partner
 12. Promote projects with mutual benefits
 13. Make sure that a contract is signed, by the all engaged partners (e.g. the University, the external organization, the supervisor and the student), before the start of the graduate studies. The contract should regulate duties, finances, responsibilities and IP rights of all parties
 14. Further affirm E-IDS value by requiring external partners to co-fund the research project

Sidansvarig: Petter Gustafsson
2013-12-18

Utskriftsversion

Partnerföretag

Företagsforskarskolan omgång 1 2008

Processum, Örnsköldsvik

Domsjö, Örnsköldsvik

Akzo Nobel, Örnsköldsvik

Umetrics AB, Umeå

SKF AB, Göteborg

Bioresonator AB, Umeå

Siemens Laser Analytics AB (SLA) Göteborg

Logica, Stockholm

Handelsbanken Stockholm

Sveaskog, Stockholm

Komatsu Forest AB, Umeå

Merck SeQuant AB, Umeå

SEKAB E-technology Örnsköldsvik

OmnioHealer AB, Umeå

Umeå Energi AB, Umeå

Surgical Service Science Sweden AB, Göteborg

Företagsforskarskolan omgång 2 2010

Processum, Örnsköldsvik

Holmen Energi  AB, Örnsköldsvik

M-Real AB, Örnsköldsvik

LKAB, Kiruna

Astra Zeneca AB, Mölndal

Bostaden, Umeå

Institutet för hälsoekonomi, IHE, Stockholm

Epsilon AB, Göteborg

PricewaterhouseCoopers, Stockholm

Företagsforskarskolan omgång 3 2012

Statens musikverk, Stockholm

Aditya Birla Domsjö AB

FOI, Umeå

FOI, Stockholm

Processum, Örnsköldsvik

Svenska Samernas Riksförbund

Skellefteå Kraft AB

VafabMiljö AB