Om Företagsforskarskolan

Umeå universitets Företagsforskarskola för samverkan och innovation är en fakultetsövergripande forskarskola som bygger på ett samarbete mellan Umeå universitet och en extern organisation, till exempel ett företag, stiftelse eller en offentlig förvaltning.

Företagsforskarskolans syfte är att skapa samverkan med företag, stiftelse eller en offentlig förvaltning för att:

  • stärka forskning och utveckling
  • öka doktorandernas anställningsbarhet, självständighet och innovationsförmåga
  • öka kunskap och innovation i samhället

Att delta i Företagsforskarskolan med ett projekt innebär att forskare, handledare och mentorer blir del av en grupp med medlemmar från olika ämnesområden och vetenskapliga discipliner.

Vi utbildar forskare för framtiden och skapar ett värdefullt nätverk mellan Umeå universitet, näringsliv och samhälle. Vi arbetar också med att skapa nya samarbeten och konkretisera projektidéer för framtida samverkansprojekt.

Utlysning av projektresurser

Företagsforskarskolan stödjer projektförslag från universitetets alla vetenskapliga discipliner. Projekten måste komma ur ett samarbete mellan universitetets forskare och anställda vid en extern organisation, till exempel företag eller offentlig förvaltning. Projekten finansieras tillsammans av universitet och den externa parten, som bidrar med 50 procent av doktorandens lön.

Forskare/doktorand i Företagsforskarskolan

Som forskare i Företagsforskarskolan ingår man i en tvärvetenskaplig doktorandgrupp vid sidan av sin ordinarie forskargrupp på institutionen. Gruppen ges ett kurspaket om 15 hp för att stärka doktorandernas förmåga till samverkan och förbereda dem för ett yrkesliv med ytterligare kunskaper än deras vetenskapliga ämneskompetens. I doktorandtjänsten ingår även tre månaders praktik hos extern organisation och tillsammans ger detta en stark personlig plattform för kvalificerat arbete inom forskning och utveckling.

Internationella utbyten 

Företagsforskarskolan vid Umeå universitet ingår i ett europeiskt nätverk, European Industrial Doctoral School (EIDS.), tillsammans med universitet från Tjeckien, Belgien, Portugal och Wales. Varje år ger EIDS en internationell workshop med deltagande doktorander från samtliga lärosäten.

Organisation

Företagsforskarskolan leds av en styrelse och är organisatoriskt placerad direkt under rektor. Styrelseordförande är vicerektor för samverkan och innovation och ledamöterna består av lärarrepresentanter från universitetets fyra fakulteter, tre externa representanter både från privat och offentlig sektor.

Föreståndare för Företagsforskarskolan sedan 2014 är professor Anna Linusson Jonsson, som tillsammans med samordnare Benkt Wiklund driver verksamheten.

Företagsforskarskolans Styrelse

(Beslut dnr: FS -1830-14)

Ordförande: Vicerektor Dieter Müller

Lärarrepresentanter

  • Professor Anders Lidström, Statsvetenskapliga institutionen, Samhällsvetenskapliga fakulteten
  • Professor Charlotte Häger, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Medicinska fakulteten
  • Professor Johan Trygg, Kemiska institutionen, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
  • Professor Lotta Vikström, Institutionen för idé- och samhällsstudier, Humanistiska fakulteten

Externa representanter

  • Internationell strateg Cathrin Alenskär, Umeå kommun
  • Gruppchef kemi David Blomberg, RISE Processum AB, Örnsköldsvik
  • VD Gunnar Bålfors, Indexator Rotator Systems AB

Sidansvarig: Anna Linusson

Utskriftsversion

Föreståndare för Företagsforskarskolan

Anna Linusson Jonsson

Professor vid Kemiska institutionen
Telefon: 090-786 68 90

Samordnare

Benkt Wiklund

Företagsforskarskolan
Telefon: 090-786 97 36

Postadress

Företagsforskarskolan
Umeå universitet
901 87 Umeå