Projekt i Företagsforskarskolan

INTAG 5, 2016

Vad påverkar laxens nedströmsvandring? Problem och lösningar vid vattenkraftverk
Doktorand: Johan Leander
Handledare: Jonatan Klaminder, Institutionen för ekonolig och Geovetenskap, EMG
Organisation: Vattenfall Vattenkraft AB, Mikael Lidström

Modeller beslutsfattande och visualisering av scenarier vid utveckling av hållbart boende
Doktorand: Sofia Långström
Handledare: Maria Bengtsson, Handelshögskolan
Organisation: Bostaden AB, Carin Andersson

Empati - förändringar i och strategier för vidmakthållande av empati hos unga kliniker
Doktorand: Johanna von Knorring
Handledare: Martin Fahlström, Institutionen för klinisk vetenskap, Enheten för professionell utveckling
Organisation: Västerbottens läns landstring, VLL, Anna Ramnemark

Adaptiv förvaltning av fjällfiskpopulationer i ett föränderligt landskap
Doktorand: Sven Norman
Handledare: Pär Byström, Institutionen för ekologi och geovetenskap, EMG
Organisation: Länsstyrelsen i Västerbottens-, Norrbottens- och Jämtlands län

Metoder att kvantifiera och visualisera scenarier för hållbart boende
Doktorand: Helena Nydahl
Handledare: Thomas Olofsson, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik, TFE
Organisation: Bostaden AB, Royne Söderström

Avsluts- och fortsättningsprocesser inom svensk fotboll
Doktorand: Peter Brusvik
Handledare: Tor Söderström, Pedagogiska institutionen
Organisation: Svenska Fotbollsförbundet, Peter Landström

Metals Taking Flight - Cross-Boundary Transfer of Contaminants
Doktorand: Johan Lidman
Handledare: Åsa Berglund, Institutionen för ekologi och geovetenskap, EMG
Organisation: Boliden Mineral AB, Emma Rönnblom Pärson

Longitudinal Airborne Species Diversity
Doktorand: Edvin Karlsson
Handledare: Per Stenberg, Institutionen för molekylärbiologi
Organisation: Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, Mats Forsman

intag 4, 2014

Jämtlands språkliga ställning: västlig, östlig eller något alldeles eget?
Doktorand: Josefin Devine
Handledare: Prof. Lars-Erik Edlund, Institutionen för språkstudier
Organisation: Institutet för språk och folkminnen, Generaldirektör Ingrid Johansson Lind

Kommunens kommunikation med medborgare - ett helhetsperspektiv
Doktorand: Andre Baltz
Handledare: Jesper Enbom, Institutionen för kultur- och medievetenskaper, och Stefan Sjöström, Institutionen för socialt arbete
Organisation: Örnsköldsviks kommun, Helen Sahlin

OTIS-Optimerad tilläggskost
Doktorand: Ulrica Johansson
Handledare: Torbjörn Lind och Olle Hernell, Institutionen för klinisk vetenskap
Organisation: Semper AB, Catharina Tennefors

Utveckling av magnetresonans, bildtagning för strålterapi
Doktorand: Mikael Bylund
Handledare: Tufve Nyholm, Institutionen för strålningsvetenskaper
Organisation: Västerbottens läns landsting, VLL, Björn Zackrisson

Implementering av Distriktsköterskeledda familjesamtal i ordinärt boende
Doktorand: Susanna Pusa
Handledare: Karin Sundin, Institutionen för omvårdnad
Organisation: Örnsköldsviks kommun, Lena Hurtig

Biokol som absorbent vid behandling av industriella vatten
Doktorand: Mirva Niinipuu
Handledare: Stina Jansson, Kemiska institutionen
Organisation: MTC AB, Magnus Bergknut

Mekanisk förbehandling av vedråvara för massabruk och bioraffinaderier
Doktorand: Jessica Gard Timmerfors
Handledare: Leif Jönsson, Kemiska institutionen
Organisation: MoRe Research AB Torbjörn Sjölund

Behandling av prioriterade organiska ämnen i komplexa vatten
Doktorand: Majid Mustafa
Handledare: Mats Tysklind, Kemiska institutionen
Organisation: Envix AB, Daniel Ragnvaldsson

Green technology and economy
Doktorand: Alejandro Egüez
Handledare: Runar Brännlund, Handelshögskolan vid Umeå universitet
Organisation: Umeva och Umeå Energi, Jörgen Carlsson

intag 3, 2012

Regionalisering av musik och dans: Sammanlänkandet av administrativa och kulturella gränser
Prof. Alf Arvidsson, Kultur- och mediavetenskaper tillsammans med Docent Dan Lundberg, Statens Musikverk

Karakterisering av dissolvingcellulosa och framställning av nya cellulosabaserade fibrer
Docent Bertil Eliasson Kemi tillsammans med Dr Kristina Elg-Christoffersson, Domsjö

Formal analysis and verification in the development of a plan recognition system
Docent Johanna Björklund, Datavetenskap tillsammans med Dr Lisa Kaati, FOI, Stockholm.

Torrefiering av biomassa – metodutveckling för analys av produktegenskaper
Docent Linda Pommer, Kemi tillsammans med Claes Engström, Processum AB.

Innovative multivariate model based approaches for industry
Prof. Johan Trygg, Kemi tillsammans med Dr. Lennart Eriksson, MKS Umetrics AB

Utveckling och karakterisering av spektroskopiska tekniker för B-detektion
Prof. Ove Axner, Fysik tillsammans med Dr. Torbjörn Tjärnhage, FOI, Umeå

Hållbarhetens dilemma: Urfolk och konflikthantering i ett dynamiskt tidevarv
Prof. Peter Sköld, Centrum för samisk forskning (CeSam) tillsammans med Dr. Anders Blom, Svenska Samernas Riksförbund

Miljö- och energipolitikens effekter på miljö, produktion och konsumtion
Prof. Runar Brännlund, Nationalekonomi tillsammans med Gunnar Elkeland, Skellefteå Kraft.

Biobränsle med inblandning av fraktionerat avfall – karakterisering, optimering och emissioner
Docent Stina Jansson, Kemi tillsammans med Per-Erik Persson, VafabMiljö AB

intag 2, 2010

Maximerat värdeutnyttjande av extraktivämnen vid bioraffinering
Handledare: Prof. Jyri-Pekka Mikkola, Kemi.
Företag: Processum, Domsjö, Holmen Energi, M-Real,
Företagsmentor Hans Grundberg.

Modellering och simulering av storskaliga granulära material med komplexa flöden
Handledare: Prof. Mats G. Larson, Matematik och matematisk statistik och
Martin Servin, Fysik.
Företag LKAB,
Företagsmentor Kent Tano

New generation process modelling of the pharmaceutical industry
Handledare: Prof. Johan Trygg, Kemi.
Företag: AstraZeneca,
Företagsmentor: Mats Josefsson.

Energieffektivisering av flerbostadshus från rekordåren i kallt klimat
Handledare: Docent Thomas Olofsson.
Företag: Bostaden,
Företagsmentor: Bernt Elstig

Hälsoekonomisk analys av data i PsoReg – ett register för systembehandling av Psoriasis
Handledare: Docent Marcus Schmitt-Egenolf, Inst för folkhälsa och klinisk medicin.
Företag: IHE, Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi, Lund, Företagsmentor: Ulf Persson.

Trafiksäkerhetsinnovationer baserade på fältdata
Handledare: Prof. Ulf Björnstig, Inst för kirurgisk och operativ vetenskap.
Företag: Epsilon, Göteborg
Företagsmentor: Mats Lindquist.

Kundorientering och effektiva CRM-system
Handledare: Dr. Helena Renström och dr. Sofia Isberg, USBE.
Företag: PricewaterhouseCoopers
Företagsmentor: Jan-Olof Lindberg.

intag 1, 2008

Kemisk processutveckling vid framställning av cellulosa och cellulosamaterial
Handledare: Docent Bertil Eliasson, Kemi
Bitr handledare företag: Monica Westerlund, Domsjö
Företag: Processum, Domsjö, Akzo Nobel
Kontaktperson företag: Kristina Elg Christofersson, Domsjö

Ultraljudsdiagnostik och andra bildgivande system inom medicinskt kliniska applikationer
Handledare: Professor Johan Trygg, Kemi
Bitr handledare företag: prof. Svante Wold
Företag: Umetrics AB, Umeå
Kontaktperson företag: prof. Svante Wold

Reduktionsalgoritmer för geometriskt komplexa komponenter
Handledare: Mats G Larson. Matematik och matematisk statistik
Företag: SKF AB
Kontaktperson/bitr handledare företag: Dag Fritzon, SKF.

Resonance sensor instruments and methods for diagnosis of prostate cancer
Handledare: Docent Britt Andersson, Tillämpad fysik och elektronik TFE
Bitr handledare: prof. Olof Lindahl
Företag: Bioresonator AB, Umeå
Kontaktperson företag: prof. Olof Lindahl.

Development of Quantum Cascade (QC) Laser-based Tunable Diod
Laser Absorption Spectrometry (TDLAS) to a Sensitive Technique for Gas Aanalysis

Sökande/handledare: Prof. Ove Axner
Bitr handledare företag: Docent Stefan Lundqvist ansvarig SLA Göteborg
Företag: Siemens Laser Analytics AB (SLA) Göteborg
Kontaktperson företag: Docent Stefan Lundqvist ansvarig SLA Göteborg

IT-integration och organisatorisk innovationsförmåga
Sökande/handledare: Prof. Jonny Holmström
Bitr handledare företag: Lars Zingmark, enhetsansvarig WM-data Umeå
Företag: Logica/WM-data Umeå
Kontaktperson företag: Lars Zingmark, enhetsansvarig WM-data Umeå

Kreditberedningsprocessens funktion, struktur och effektivitet
Sökande/handledare: Prof. Kurt Brännäs
Biträdande handledare:
Institution: Nationalekonomi
Företag: Handelsbanken Stockholm
Kontaktperson företag: Curt Källströmer SHB Stockholm

Semi-automated Forestry Harvester
Sökande/handledare: Prof. Anton Shiriaev
Biträdande handledare: Per Hedström
Institution: Tillämpad fysik och elektronik TFE
Företag: Sveaskog/Komatsu Forest AB, Umeå
Kontaktperson företag: Per Hedström, Komatsu Forest AB

Investigation into the true nature of the interaction mode in
hydrophilic interaction chromatography

Sökande/handledare: Prof. Knut Irgum
Biträdande handledare: Dr. Tobias Jonsson
Institution: Kemi
Företag: Merck SeQuant AB, Umeå
Kontaktperson företag: Dr Tobias Jonsson, Merck SeQuant AB

Enzymframställning vid tillverkning av cellulosabaserad etanol
Sökande/handledare: Prof. Leif Jönsson
Biträdande handledare: Dr Sune Wännström
Institution: Kemi
Företag: SEKAB E-technology Örnsköldsvik
Kontaktperson företag: Dr Sune Wännström SEKAB Övik

Plasmin as a drug candidate to combat inflammatory diseases
Sökande/handledare: Dr. Kui Liu
Biträdande handledare: Dr. Mats Strömqvist
Institution: Medicinsk biokemi och biofysik
Företag: OmnioHealer AB, Umeå
Kontaktperson företag: Dr. Mats Strömqvist, Omnio Healer

Thermal destruction of hazardous waste
Sökande/handledare: Prof. Stellan Marklund
Biträdande handledare: Sigrid DeGeyter
Institution: Kemi
Företag: Umeå Energi AB, Umeå
Kontaktperson företag: Ulf Kullh, Umeå Energi AB

Simulering av mjuka material i kirurgisimulatorer
Sökande/handledare: Prof. Mats G. Larson
Bitr handledare företag: MSc Göran Wallgren, Surgical Service
Institution: Matematik och matematisk statistik
Företag: Surgical Service Science Sweden AB, Göteborg
Kontaktperson företag: Roland Bengtsson, VD Surgical Service


Sidansvarig: Anna Linusson

Utskriftsversion

Föreståndare för Företagsforskarskolan

Anna Linusson Jonsson

Professor vid Kemiska institutionen
Telefon: 090-786 68 90

Samordnare

Benkt Wiklund

Företagsforskarskolan
Telefon: 090-786 97 36

Postadress

Företagsforskarskolan
Umeå universitet
901 87 Umeå