Till umu.se

Co-operative education, Co-op

Co-op är en utbildningsmodell som bygger på samarbete mellan utbildning och näringsliv. Teori och praktik kopplas samman genom att studenterna varvar studier med betalda arbetsperioder.

Som arbetsgivare får du möjlighet till en tidig kontakt med potentiella medarbetare och därför ses samarbetet som en effektiv rekryteringsform och investering för framtiden.

Under arbetsperioderna tar studenten med sig ny kunskap till er organisation och tar även med sig kunskap från yrkeslivet tillbaka till utbildningen. Kombinationen av teori och prakik ger studenterna en god akademisk utbildning och värdefull yrkeskompetens.

På Umeå universitet har vi tre program som integrerat Co-op i sina utbildningar:

  • Högskoleingenjörsprogrammet i Maskinteknik, 180 hp
  • Högskoleingenjörsprogrammet i Elektronik och datorteknik, 180 hp
  • Högskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik, 180 hp (start hösten 2017)

Anneli Jonsson, Bosch Rexroth Örnsköldsvik.

”Tillgången på kompetenta ingenjörer är en överlevnadsfråga för oss och andra företag i regionen. Vi kommer att göra allt vi kan för att ge studenterna möjlighet att utvecklas professionellt i ingenjörsrollen redan under utbildningen. Vi går in i detta arbete med stor entusiasm och ser fram emot att få visa upp våra spännande företag”


Aktuellt

Lyckad uppstart för co-op 2016

Lyckad uppstart för co-op 2016

Tio företag och omkring 60 ingenjörsstudenter samlades på Sliperiet den 7 september för att lära känna varandra och få veta mer om co-op, en utbildningsmodell som bygger på samarbete mellan utbildning och näringsliv.Välkommen att kontakta oss!

Enheten för externa relationer

Katarina Henriksson, projektsamordnare
Telefon: 090-786 93 62

Besöksadress

Samverkanshuset, Universitetstorget 4,  plan 5
Umeå universitet