Co-operative education, Co-op

Co-op är en internationellt beprövad samverkansmodell som bygger på samarbete mellan utbildning och företag/organisationer. Under utbildningstiden kombineras studier med verksamhetsförlagda projektkurser och arbetsperioder. Sista terminen skrivs examensarbetet i samverkan med arbetsplatsen.

Som arbetsgivare får du möjlighet till en tidig kontakt med potentiella medarbetare och därför ses samarbetet som en effektiv rekryteringsform och investering för framtiden.

Under arbetsperioderna tar studenten med sig ny kunskap till er organisation och tar även med sig kunskap från yrkeslivet tillbaka till utbildningen. Kombinationen av teori och praktik möjliggör för studenterna att matcha en god akademisk utbildning med erfarenhet och yrkeskompetens.

På Umeå universitet har vi fyra program som integrerat Co-op i sina utbildningar:

  • Högskoleingenjörsprogrammet i Maskinteknik, 180 hp
  • Högskoleingenjörsprogrammet i Elektronik och datorteknik, 180 hp
  • Högskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik, 180 hp
  • Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, 300 hp (från hösten 2018)

Anneli Jonsson, Bosch Rexroth Örnsköldsvik.

”Tillgången på kompetenta ingenjörer är en överlevnadsfråga för oss och andra företag i regionen. Vi kommer att göra allt vi kan för att ge studenterna möjlighet att utvecklas professionellt i ingenjörsrollen redan under utbildningen. Vi går in i detta arbete med stor entusiasm och ser fram emot att få visa upp våra spännande företag”


Aktuellt

Co-op – samverkan som ger resultat

Co-op – samverkan som ger resultat

Stor uppslutning, god stämning och många nyfikna frågor från studenter och företag präglade höstens första träff för deltagarna i Co-op 2017, som koordineras av Enheten för externa relationer.Välkommen att kontakta oss!

Enheten för externa relationer

Katarina Henriksson, projektsamordnare
Telefon: 090-786 93 62

Anna-Lill Drugge, projektsamordnare Telefon: 090-786 99 43

Besöksadress

Samverkanshuset, Universitetstorget 4,  plan 5
Umeå universitet