Till umu.se

Co-op för dig som är student

Som student ger en co-op plats både utbildning och arbetslivserfarenhet och i förlängningen kan det leda till en anställning.

Andra fördelar med co-op:

  • utvecklar förmåga att analysera och utvärdera
  • lön under arbetsperioderna
  • balans mellan teori och praktik
  • chans att bygga ett värdefullt nätverk.

Som student får du en handledare på företaget som ansvarar för planering av arbetsperioderna och handledning på arbetsplatsen. Sista terminen skriver du slutligen examensarbetet i samarbete med Co-op företaget.

Samtliga studenter vid en Co-op utbildning kan söka Co-op plats. Platserna är dock begränsade och det är företagen som väljer vem eller vilka de vill anställa. I början av första terminen kommer du som student att få mer information om Co-op och hur du söker plats hos något av företagen.

Så här funkar det

Universitetet har en Co-op koordinator som är förbindelsen mellan dig, universitet, företaget och din kontaktperson i samarbetet. Koordinatorn tillhandahåller uppdaterad information och kan hjälpa dig i alla frågor som rör Co-op.

Koordinatorn samordnar den årliga ansökningsprocessen och tillsättningen av platser på företagen och träffar också dig och din handledare via arbetsplatsbesök. Syftet är att följa upp hur det går och diskutera eventuella frågor som uppstått. Självklart är koordinatorn ditt stöd även mellan arbetsplatsbesöken när du har frågor eller om det uppstår en situation som behöver lösas.

Arbetsperioderna

Under din första arbetsperiod får du kunskap om hur företaget och dess organisation är uppbyggd och får en grundläggande förståelse för produktionskedjan. Du får kännedom om produkter/tjänster, kunder och eventuella konkurrenter till företaget.

Den andra arbetsperioden arbetar du med ingenjörsrelaterade uppgifter. Tanken är att det ska ske en progression mellan period 1 och 2 så att du efter avslutade arbetsperioder har en övergripande förståelse för hela produktionskedjan, från processutveckling till produktion.

Sista terminen skriver du examensarbetet i samverkan med företaget.  Lämpliga frågeställningar eller projekt till examensarbetet tas fram i samråd mellan företaget, dig och din handledare vid universitetet.

När du fått en Co-op plats

Du kommer att vara anställd och avlönad av företaget under de perioder som du arbetar hos dem. Inför första arbetsperioden kommer du tillsammans med företaget att gå igenom viktig information om din anställning och den verksamhet som du ska arbeta i. Kom ihåg att samtliga anställningsdokument ska vara underskrivna inför första arbetsperioden så att du omfattas av försäkringar på arbetsplatsen.

Inför din första arbetsdag ska du:

  • Veta vilka arbetstider som gäller samt när du förväntas vara på plats första dagen.
  • Eventuell klädkod på arbetsplatsen.
  • Ta reda på om du behöver ta med dig eller förbereda något.
  • Ta med dig papper och penna så du kan föra anteckningar under din första tid på företaget.

Söka Co-op plats på egen hand

Det finns möjlighet att söka Co-op plats hos företag på egen hand. Läs på om företagens respektive verksamheter och tänk igenom varför de är intressanta för dig innan du tar kontakt. Genom goda förberedelser kan du svara på företagets frågor och upplevs därigenom seriös, vilket ökar chanserna till ett möte som kan leda vidare. Behöver företaget information om Co-op kan du hänvisa dem till din Co-op koordinator. Meddela alltid din Co-op koordinator när du fått tag i en Co-op plats.


Sara Moraeus, i samarbete med Bosch Rexroth i Örnsköldsvik.

”I somras var jag på arbetsplatsen i sex veckor och fick vara på olika avdelningar och prova på. Det känns väldigt bra och har varit givande hittills. Det är intressant att jobba med ett verkligt problem och löser vi det känns det som att vi gör riktig nytta. Det är en bra inkörsport i yrket att få komma in på ett företag på det här viset.”

Kontakt

Co-op koordinator

Enheten för externa relationer             

Katarina Henriksson 090-7869362

Anna-Lill Drugge 090-7869943