Kontaktpersoner företag

Kontakter för byggteknik:

TM konsult AB

Ivan Harnesk 0950-23821

NCC Sverige AB

Sverker Örmin 070-5626047

Peab Sverige AB

Johanna Åhman 073-3371497

Peab Anläggning AB

Annica Nilsson 073-3371855

Ramböll Sverige AB

Mats Burström 070-5216348

Tyréns AB

Mikael Magnusson 010-4522648

Svevia AB

Claes Teglund 070-3772631

Balticgruppen AB                

Thomas Person 090-717206 Susanne Waleij 090-71 72 00

Sweco Stuctures AB

Johan Jeppsson 070-6745232

Skanska Sverige AB

Ulrica Sundström 010-4487492

WSP Sverige AB

Alexander Lindgren 070-3398583  


Om du får en Co-op plats

Meddela både programansvarig och Co-op koordinator

Byggteknik

Fredrik Häggström

Co-op koordinator

Enheten för externa relationer          

Anna-Lill Drugge