Examensarbete

Många studenter är intresserade av att skriva examensarbeten tillsammans med ett företag eller en organisation. För er är det en möjlighet att etablera kontakt med ambitiösa personer på tröskeln till arbetslivet. Examensarbeten planeras och genomförs utifrån både företagets och studentens behov. I dialog med studenten och dennes handledare på Umeå universitet, kommer ni överens om den bästa lösningen för just ert samarbete.

Examensarbetet genomförs i slutet av studentens utbildning och tränar studenten i att självständigt, eller tillsammans med andra studenter, planera, genomföra och redovisa ett vetenskapligt arbete. Ett examensarbete ställer således högre krav på form och fördjupning än ett projektarbete. Arbetet ska vara en vetenskaplig utmaning och uppfylla utbildningens krav på frågeställningar, teori- och metodanvändning. Det är därför viktigt att examensarbetet formuleras i dialog med er organisation och de ansvariga lärarna.

För studenten ska arbetet omfatta 10 eller 20 veckor, inklusive dokumentation och redovisning. Examensarbetet kan redovisas på olika sätt, ofta i form av en rapport som kan kompletteras med en muntlig presentation för era medarbetare.

Studenten ska en kontaktperson hos er och en handledare på Umeå universitet. Universitetets handledare är alla aktiva lärare/forskare inom det område som examensarbetet avser, vilket garanterar att uppdragen utförs i enlighet med vetenskapliga principer och beprövad erfarenhet. Det innebär att resultaten ofta kommer till praktisk användning i er organisation. Ibland kan det också vara en fördel om studenten har tillgång till en arbetsplats hos er under arbetets gång.

Det finns flera vägar att gå. Tag kontakt med en institution direkt och presentera dina idéer om ett lämpligt uppdrag. Du kan även höra av dig till Enheten för externa relationer så hjälper vi dig vidare.

Har du frågor eller idéer är du välkommen att kontakta oss!


Sidansvarig: Malin Vikström

Utskriftsversion

Välkommen att kontakta oss!

Enheten för externa relationer

Katarina Henriksson, projektsamordnare
Telefon: 090-786 93 62

Anna-Lill Drugge, projektsamordnare Telefon: 090-786 99 43

Besöksadress

Samverkanshuset, Universitetstorget 4,  plan 5
Umeå universitet