Daniel Andersson

Research projects

Head of research

Title

Date sorteringsordning

Andersson, Daniel

Nature Narrated A Study of Oral Narratives about Environmental and Natural Disasters from a Folkloristic and Linguistic Ethnographic Perspective

02/18/2011

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Andersson, Daniel

Kontaktzon Lappland: Materiella, ideologiska och språkliga möten

2016

-

Andersson, Daniel
Cocq, Coppélie

Från kolonisation till gruvexploatering: Nyttoperspektiv på naturen i Sápmi förr och nu
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, 1: 42-49

2016

-

Andersson, Daniel

När katten är borta dansar råttorna på bordet: Några tankar om ordspråk
Språkbruk, 1: 22-24

2016

-

Andersson, Daniel

Conference report Indigenous Resources. Decolonization and Development
Journal of Northern Studies, 9(2)

2015

-

Andersson, Daniel

Peter Fjågesund, The Dream of the North. A Cultural History to 1920 (Studia Imagologica 23), Amsterdam & New York: Rodopi 2014, ISBN 9789042038370; e-ISBN 9789401210829, 573 pp.
Journal of Northern Studies, 9(2): 132-133

2015

-

Andersson, Daniel

Dagens ordspråksforskning – och framtidens: En diskussion med utgångspunkt i Proverbium 2007–2011

2014

-

Andersson, Daniel

What is the meaning of a Lake?: = Mij lea jaevrie? = Vad betyder en sjö?

2014

-

Andersson, Daniel

”En sån här flummig typ, det har jag då aldrig tänkt att jag skulle bli”: narrativa praktiker och identitetsarbete i intervjuer med småskaliga ekologiska lantbrukare i Norrland
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, 23(4): 4-11

2014

-

Andersson, Daniel
Cocq, Coppélie

Ro, trygghet och tröst: naturen som sammanhang

2014

Download

Andersson, Daniel

Natur, namn och narrativ: samiska minneslandskap genom ortnamn och ortnamnsnarrativer i O. P. Petterssons Gamla byar i Vilhelmina

2013

Download


Page Editor: Åsa Nordström
2014-06-02

Print page